ENTREGA DE CONTENEDORES

Entrega de Contenedores Directos

ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
5TA PARTE MANANA 26005.2022 VISACION 09:00 HRS\xA0
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67641 4TA PARTE
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
631 26-05-2022 11:15   MSCU4548600 40UT TPS NO
632 26-05-2022 11:18   MSCU4527470 40UT TPS NO
633 26-05-2022 11:21   BEAU5727010 40GH TPS NO
634 26-05-2022 11:24   TCLU6030633 40PF TPS NO
635 26-05-2022 11:27   TCLU7065932 40UT TPS NO
636 26-05-2022 11:30   MEDU9022805 40RH TPS NO
637 26-05-2022 11:33   TRIU8910247 40RH TPS NO
638 26-05-2022 11:36   TTNU8494910 40RH TPS NO
639 26-05-2022 11:39   MEDU9730996 40RH TPS NO
640 26-05-2022 11:42   TEMU9589303 40RH TPS NO
641 26-05-2022 11:45   MEDU4165212 40GP TPS NO
642 26-05-2022 11:48   TRLU4853734 40GP TPS NO
643 26-05-2022 11:51   MSMU6826254 40GH TPS NO
644 26-05-2022 11:54   MSCU5850889 40GP TPS NO
645 26-05-2022 11:57   MSDU4182599 40GP TPS NO
646 26-05-2022 12:00   MSMU8562660 40GH TPS NO
647 26-05-2022 12:03   MSCU5160749 40GH TPS NO
648 26-05-2022 12:06   TTNU4703756 40GP TPS NO
649 26-05-2022 12:09   TGHU4908164 40GP TPS NO
650 26-05-2022 12:12   MSDU4184539 40GP TPS NO
651 26-05-2022 12:15   MSCU4795494 40GP TPS NO
652 26-05-2022 13:15   MSDU4296056 40GP TPS NO
653 26-05-2022 13:18   MSCU7047860 40GH TPS NO
654 26-05-2022 13:21   MSDU5588561 40GH TPS NO
655 26-05-2022 13:24   TGBU7467950 40GH TPS NO
656 26-05-2022 13:27   TCNU1012655 40GH TPS NO
657 26-05-2022 13:30   MSMU6724463 40GH TPS NO
658 26-05-2022 13:33   TGBU7804562 40GH TPS NO
659 26-05-2022 13:36   AMFU8759147 40GH TPS NO
660 26-05-2022 13:39   CXDU2042069 40GH TPS NO
661 26-05-2022 13:42   FCIU8758471 40GH TPS NO
662 26-05-2022 13:45   SEGU6895788 40GH TPS NO
663 26-05-2022 13:48   TCNU6569448 40GH TPS NO
664 26-05-2022 13:51   CAAU5112635 40GH TPS NO
665 26-05-2022 13:54   MSMU8741752 40GH TPS NO
666 26-05-2022 13:57   MSDU5057328 40GH TPS NO
667 26-05-2022 14:00   MSDU7592811 40GH TPS NO
668 26-05-2022 14:03   FSCU8338760 40GH TPS NO
669 26-05-2022 14:06   TCLU4878190 40GH TPS NO
670 26-05-2022 14:09   MSDU5498935 40GH TPS NO
671 26-05-2022 14:12 /ABOLLADO LADO DERECHO E IZQUIERDO BMOU6778465 40GH TPS NO
672 26-05-2022 14:15   GATU8771277 40GH TPS NO
673 26-05-2022 14:18   MEDU7724844 40GH TPS NO
674 26-05-2022 14:21 P/SELLO MSMU7453812 40GH TPS NO
675 26-05-2022 14:24   CAAU5860339 40GH TPS NO
676 26-05-2022 14:27   BMOU5967720 40GH TPS NO
677 26-05-2022 14:30   MSDU7612564 40GH TPS NO
678 26-05-2022 14:33   FSCU4725484 40GP TPS NO
679 26-05-2022 14:36   FFAU1352014 40GH TPS NO
680 26-05-2022 14:39   TTNU5825804 40GP TPS NO
681 26-05-2022 14:42   MEDU7950190 40GH TPS NO
682 26-05-2022 14:45   MSDU8820618 40GH TPS NO
683 26-05-2022 14:48   MSMU8052727 40GH TPS NO
684 26-05-2022 14:51   INKU6551466 40GH TPS NO
685 26-05-2022 14:54   MEDU4642064 40GH TPS NO
686 26-05-2022 14:57   MSMU6546720 40GH TPS NO
687 26-05-2022 15:00   MSMU5267207 40GH TPS NO
688 26-05-2022 16:00   MEDU5745299 20GP TPS NO
689 26-05-2022 16:03 (S.M) TGHU1910213 20GP TPS NO
690 26-05-2022 16:06   TTNU1050452 20GP TPS NO
691 26-05-2022 16:09   MEDU5867316 20GP TPS NO
692 26-05-2022 16:12   MEDU2259035 20GP TPS NO
693 26-05-2022 16:15   TOLU4597730 20GP TPS NO
694 26-05-2022 16:18   DFSU2930313 20GP TPS NO
695 26-05-2022 16:21 (S.M) TGHU0110520 20GP TPS NO
696 26-05-2022 16:24 P/SELLO MEDU6315498 20GP TPS NO
697 26-05-2022 16:27 P/SELLO MEDU5073390 20GP TPS NO
698 26-05-2022 16:30   MEDU6843108 20GP TPS NO
699 26-05-2022 16:33   IPXU3977163 20GP TPS NO
700 26-05-2022 16:36   TCKU2370535 20GP TPS NO
701 26-05-2022 16:39   MEDU5278980 20GP TPS NO
702 26-05-2022 16:42   GLDU5059790 20GP TPS NO
703 26-05-2022 16:45   GLDU9570896 20GP TPS NO
704 26-05-2022 16:48   MEDU5257355 20GP TPS NO
705 26-05-2022 16:51   MSDU1910108 20GP TPS NO
706 26-05-2022 16:54   MEDU5933716 20GP TPS NO
707 26-05-2022 16:57   GLDU5401711 20GP TPS NO
708 26-05-2022 17:00   MEDU3009529 20GP TPS NO
709 26-05-2022 23:15   FBIU0364593 20GP TPS SI
710 26-05-2022 23:18   FBIU0500555 20GP TPS SI
711 26-05-2022 23:21 3 HOYOS\xA0 TECHO BEAU2816752 20GP TPS SI
712 26-05-2022 23:24   TCKU3677660 20GP TPS SI
713 26-05-2022 23:27   GLDU9487420 20GP TPS SI
714 26-05-2022 23:30   MEDU5738197 20GP TPS SI
715 26-05-2022 23:33   MSDU1464388 20GP TPS SI
716 26-05-2022 23:36   MSDU1117558 20GP TPS SI
717 26-05-2022 23:39   MEDU6129847 20GP TPS SI
718 26-05-2022 23:42   BEAU5889161 40GH TPS SI
719 26-05-2022 23:45   MSMU6538495 40GH TPS SI
720 26-05-2022 23:48   CAIU8040911 40GH TPS SI
721 26-05-2022 23:51   TGHU9170561 40GH TPS SI
722 26-05-2022 23:54   MSMU6466688 40GH TPS SI
723 26-05-2022 23:57   TLLU7946439 40GH TPS SI
724 27-05-2022 0:00   TRHU8406799 40GH TPS SI
725 27-05-2022 0:03   TCNU1536441 40GH TPS SI
726 27-05-2022 0:06 SE MODIFICA SELLO SEGUN ACL ELECTRONICA 25.05.22 XINU8213600 40GH TPS SI
727 27-05-2022 0:09   MSMU5354282 40GH TPS SI
728 27-05-2022 0:12   MSMU7466337 40GH TPS SI
729 27-05-2022 0:15   TRHU7200273 40GH TPS SI
730 27-05-2022 0:18   MSCU9070577 40GH TPS SI
MN MSC AINO 3RA PARTE ROT 22-0169\xA0 OP. 67637MAQ1
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
423 2022-05-25 17:00   BMOU2851676 20GP TPS NO
424 2022-05-25 17:03   TCKU2195319 20GP TPS NO
425 2022-05-25 17:06 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MEDU6294327 20GP TPS NO
426 2022-05-25 17:09   TEMU3728422 20GP TPS NO
427 2022-05-25 17:12   BEAU2809537 20GP TPS NO
428 2022-05-25 17:15   DFSU2906533 20GP TPS NO
429 2022-05-25 17:18   TRHU1290069 20GP TPS NO
430 2022-05-25 17:21   BMOU2213270 20GP TPS NO
431 2022-05-25 17:24   CXDU1956476 20GP TPS NO
432 2022-05-25 17:27   FCIU4501607 20GP TPS NO
433 2022-05-25 17:30   DFSU2432835 20GP TPS NO
434 2022-05-25 17:33   GLDU5126543 20GP TPS NO
435 2022-05-25 17:36   GLDU9590130 20GP TPS NO
436 2022-05-25 17:39   MEDU3519008 20GP TPS NO
437 2022-05-25 17:42   CAIU3057228 20GP TPS NO
438 2022-05-25 17:45   MSCU3798267 20GP TPS NO
439 2022-05-25 17:48 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TGCU2162782 20GP TPS NO
440 2022-05-25 17:51 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MEDU5757406 20GP TPS NO
441 2022-05-25 17:54 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO FCIU2759341 20GP TPS NO
442 2022-05-25 17:57   TGBU3206222 20GP TPS NO
443 2022-05-25 18:00   MSDU1601500 20GP TPS NO
444 2022-05-25 18:03   TCLU3155914 20GP TPS NO
445 2022-05-25 18:06   MEDU6282964 20GP TPS NO
446 2022-05-25 18:09   TCKU3391701 20GP TPS NO
447 2022-05-25 18:12   TRHU1556483 20GP TPS NO
448 2022-05-25 18:15   CAIU2828486 20GP TPS NO
449 2022-05-25 18:18   DFSU2767382 20GP TPS NO
450 2022-05-25 18:21   FCIU4975777 20GP TPS NO
451 2022-05-25 18:24   CAIU3060371 20GP TPS NO
452 2022-05-25 18:27   DFSU2315891 20GP TPS NO
453 2022-05-25 18:30   TCKU1253811 20GP TPS NO
454 2022-05-25 18:33   MSCU3485909 20GP TPS NO
455 2022-05-25 18:36   MSDU1149724 20GP TPS NO
456 2022-05-25 18:39   DFSU2499042 20GP TPS NO
457 2022-05-25 18:42   MEDU3362731 20GP TPS NO
458 2022-05-25 18:45   TCLU2721405 20GP TPS NO
459 2022-05-25 18:48   DFSU2703665 20GP TPS NO
460 2022-05-25 18:51   MEDU3719536 20GP TPS NO
461 2022-05-25 18:54   TCKU3194908 20GP TPS NO
462 2022-05-25 18:57   MEDU5468173 20GP TPS NO
463 2022-05-25 19:00   MEDU6791600 20GP TPS NO
464 2022-05-25 19:03   TGHU0923140 20GP TPS NO
465 2022-05-25 19:06   FCIU3998145 20GP TPS NO
466 2022-05-25 19:09   MSDU2651803 20GP TPS NO
467 2022-05-25 19:12   MSCU6761641 20GP TPS NO
468 2022-05-25 19:15   FTAU1454230 20GP TPS NO
469 2022-05-25 20:15   MEDU6945970 20GP TPS NO
470 2022-05-25 20:18   MSCU3897486 20GP TPS NO
471 2022-05-25 20:21   MEDU2791900 20GP TPS NO
472 2022-05-25 20:24   TGBU3531900 20GP TPS NO
473 2022-05-25 20:27   MEDU6684135 20GP TPS NO
474 2022-05-25 20:30   MEDU3524112 20GP TPS NO
475 2022-05-25 20:33   GLDU5704209 20GP TPS NO
476 2022-05-25 20:36   MEDU1704727 20GP TPS NO
477 2022-05-25 20:39   TGHU2507100 20GP TPS NO
478 2022-05-25 20:42   FBIU0520000 20GP TPS NO
479 2022-05-25 20:45   XINU1418552 20GP TPS NO
480 2022-05-25 20:48   GESU3054690 20GP TPS NO
481 2022-05-25 20:51   TCKU1180485 20GP TPS NO
482 2022-05-25 20:54   MSMU7869029 40GH TPS NO
483 2022-05-25 20:57   CLHU8534318 40GH TPS NO
484 2022-05-25 21:00   MSMU8159382 40GH TPS NO
485 2022-05-25 21:03   TLLU7632037 40GH TPS NO
486 2022-05-25 21:06   MEDU8961368 40GH TPS NO
487 2022-05-25 21:09   MSDU5511214 40GH TPS NO
488 2022-05-25 21:12   MSMU7263514 40GH TPS NO
489 2022-05-25 21:15   TGBU4856330 40GH TPS NO
490 2022-05-25 21:18   INKU2407609 40GH TPS NO
491 2022-05-25 21:21   FFAU2922580 40GH TPS NO
492 2022-05-25 21:24   MSDU7687671 40GH TPS NO
493 2022-05-25 21:27   MSDU5038056 40GH TPS NO
494 2022-05-25 21:30   MEDU8650427 40GH TPS NO
495 2022-05-25 21:33   MSDU7054755 40GH TPS NO
496 2022-05-25 21:36   SLSU8003938 40GH TPS NO
497 2022-05-25 21:39   MSDU5511750 40GH TPS NO
498 2022-05-25 21:42   CAIU7362702 40GH TPS NO
499 2022-05-25 21:45   MSMU7322849 40GH TPS NO
500 2022-05-25 21:48   MSMU8236555 40GH TPS NO
501 2022-05-25 21:51   TCLU7896263 40GH TPS NO
502 2022-05-25 21:54   MSMU8236010 40GH TPS NO
503 2022-05-25 21:57   MSDU8907240 40GH TPS NO
504 2022-05-25 22:00   TCNU6772840 40GH TPS NO
505 2022-05-26 8:30   MEDU4506031 40GH TPS NO
506 2022-05-26 8:33   MEDU7870160 40GH TPS NO
507 2022-05-26 8:36   TGBU5221170 40GH TPS NO
508 2022-05-26 8:39   GAOU6708699 40GH TPS NO
509 2022-05-26 8:42   MEDU7470740 40GH TPS NO
510 2022-05-26 8:45   FFAU2032099 40GH TPS NO
511 2022-05-26 8:48   TCLU7909571 40GH TPS NO
512 2022-05-26 8:51   MEDU7971567 40GH TPS NO
513 2022-05-26 8:54   TGBU7299877 40GH TPS NO
514 2022-05-26 8:57   CAIU7794265 40GH TPS NO
515 2022-05-26 9:00   MSMU8844107 40GH TPS NO
516 2022-05-26 9:03 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TEMU8324700 40GH TPS NO
517 2022-05-26 9:06   TCLU9097501 40GH TPS NO
518 2022-05-26 9:09   MEDU7020681 40GH TPS NO
519 2022-05-26 9:12   TCNU3279846 40GH TPS NO
520 2022-05-26 9:15   FFAU2923247 40GH TPS NO
521 2022-05-26 9:18   MEDU8843792 40GH TPS NO
522 2022-05-26 9:21   MEDU4855352 40GH TPS NO
523 2022-05-26 9:24   MSCU5478811 40GH TPS NO
524 2022-05-26 9:27   MSMU7214090 40GH TPS NO
525 2022-05-26 9:30   FFAU2071747 40GH TPS NO
526 2022-05-26 9:33   MSDU7775643 40GH TPS NO
527 2022-05-26 9:36   MSCU5413467 40GH TPS NO
528 2022-05-26 9:39   TCLU1627293 40GH TPS NO
529 2022-05-26 9:42   TCLU5847151 40GH TPS NO
530 2022-05-26 9:45 PARCIAL BEAU4274645 40GH TPS NO
531 2022-05-26 9:48   MSCU5278963 40GH TPS NO
532 2022-05-26 9:51 PARCIAL MSMU8926714 40GH TPS NO
533 2022-05-26 9:54   FBLU0042647 40GH TPS NO
534 2022-05-26 9:57   CARU9474077 40GH TPS NO
535 2022-05-26 10:00   FFAU1871750 40GH TPS NO
536 2022-05-26 10:03   TGHU8475904 40GH TPS NO
537 2022-05-26 10:06   TCNU1266710 40GH TPS NO
538 2022-05-26 10:09 RESELLADO TCNU7326720 40GH TPS NO
539 2022-05-26 10:12   GLDU7326052 40GH TPS NO
540 2022-05-26 10:15   TXGU6971594 40GH TPS NO
541 2022-05-26 10:18   MEDU8648570 40GH TPS NO
542 2022-05-26 10:21   TGHU9250482 40GH TPS NO
543 2022-05-26 10:24   TRHU6867370 40GH TPS NO
544 2022-05-26 10:27   TRLU8164857 40GH TPS NO
545 2022-05-26 10:30   TGBU5720755 40GH TPS NO
546 2022-05-26 10:33   TGHU6287847 40GH TPS NO
547 2022-05-26 10:36   MSMU6289237 40GH TPS NO
548 2022-05-26 10:39   TCNU7174437 40GH TPS NO
549 2022-05-26 10:42   TRIU9927394 40GH TPS NO
550 2022-05-26 10:45   MSMU6529615 40GH TPS NO
551 2022-05-26 10:48   TGBU7996850 40GH TPS NO
552 2022-05-26 10:51   TCNU8902413 40GH TPS NO
553 2022-05-26 10:54   MSDU7030305 40GH TPS NO
554 2022-05-26 10:57   TCNU5766289 40GH TPS NO
555 2022-05-26 11:00   MSMU5129717 40GH TPS NO
556 2022-05-26 11:03   TLLU7950608 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO 3RA PARTE ROT 22-0169\xA0 OP. 67637MAQ2
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
557 2022-05-25 17:27   SEGU9763276 40RH TPS NO
558 2022-05-25 17:30   MSCU7382719 40RH TPS NO
559 2022-05-25 17:33   CXRU1449497 40RH TPS NO
560 2022-05-25 17:36   TEMU9407712 40RH TPS NO
561 2022-05-25 17:39   MEDU9805312 40RH TPS NO
562 2022-05-25 17:42   TCNU8428639 40GH TPS NO
563 2022-05-25 17:45   MEDU7147212 40GH TPS NO
564 2022-05-25 17:48   FFAU3922693 40GH TPS NO
565 2022-05-25 17:51 PARCIAL FSCU7187870 40GH TPS NO
566 2022-05-25 17:54   MSMU7375432 40GH TPS NO
567 2022-05-25 17:57   MEDU7157930 40GH TPS NO
568 2022-05-25 18:00   BMOU4283385 40GH TPS NO
569 2022-05-25 18:03   TEMU6583153 40GH TPS NO
570 2022-05-25 18:06   TCNU3182774 40GH TPS NO
571 2022-05-25 18:09   MEDU7825285 40GH TPS NO
572 2022-05-25 18:12   MSMU8245897 40GH TPS NO
573 2022-05-25 18:15   MSMU5185027 40GH TPS NO
574 2022-05-25 18:18   DFSU6513004 40GH TPS NO
575 2022-05-25 18:21   MSDU7265402 40GH TPS NO
576 2022-05-25 18:24   MEDU4360610 40GH TPS NO
577 2022-05-25 18:27   FDCU0088120 40GH TPS NO
578 2022-05-25 18:30   MEDU7598598 40GH TPS NO
579 2022-05-25 18:33   MEDU7114800 40GH TPS NO
580 2022-05-25 18:36   TLLU4835299 40GH TPS NO
581 2022-05-25 18:39   CAIU7750689 40GH TPS NO
582 2022-05-25 18:42   MSMU7961958 40GH TPS NO
583 2022-05-25 18:45   TEMU7140376 40GH TPS NO
584 2022-05-25 18:48   MSDU7694840 40GH TPS NO
585 2022-05-25 18:51   MSMU5418094 40GH TPS NO
586 2022-05-25 18:54   TCNU8277194 40GH TPS NO
587 2022-05-25 18:57   MEDU7922618 40GH TPS NO
588 2022-05-25 19:00   MSDU5421492 40GH TPS NO
589 2022-05-25 19:03 PARCIAL CAIU9904269 40GH TPS NO
590 2022-05-25 19:06   MSDU8735970 40GH TPS NO
591 2022-05-25 19:09   TGCU5122079 40GH TPS NO
592 2022-05-25 19:12   MEDU4424397 40GH TPS NO
593 2022-05-25 19:15   MSDU5049214 40GH TPS NO
594 2022-05-25 20:15   CAIU7633830 40GH TPS NO
595 2022-05-25 20:18   MSMU7087225 40GH TPS NO
596 2022-05-25 20:21   CAIU4573933 40GH TPS NO
597 2022-05-25 20:24   TRHU7965679 40GH TPS NO
598 2022-05-25 20:27   MSDU5466542 40GH TPS NO
599 2022-05-25 20:30   BMOU6779754 40GH TPS NO
600 2022-05-25 20:33   FFAU2984387 40GH TPS NO
601 2022-05-25 20:36   MSMU7284081 40GH TPS NO
602 2022-05-25 20:39   MSMU8442197 40GH TPS NO
603 2022-05-25 20:42   MSDU8799629 40GH TPS NO
604 2022-05-25 20:45   MSMU5647830 40GH TPS NO
605 2022-05-25 20:48 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MSCU5256100 40GH TPS NO
606 2022-05-25 20:51   TGBU9875009 40GH TPS NO
607 2022-05-25 20:54   DFSU6519337 40GH TPS NO
608 2022-05-25 20:57   TGBU5567271 40GH TPS NO
609 2022-05-25 21:00   CXDU2162280 40GH TPS NO
610 2022-05-25 21:03   MSDU7159714 40GH TPS NO
611 2022-05-25 21:06   MSCU5415264 40GH TPS NO
612 2022-05-25 21:09   FSCU8115176 40GH TPS NO
613 2022-05-25 21:12   DFSU7792747 40GH TPS NO
614 2022-05-25 21:15   MSCU5306535 40GH TPS NO
615 2022-05-25 21:18   MSDU5710160 40GH TPS NO
616 2022-05-25 21:21   CAIU7169885 40GH TPS NO
617 2022-05-25 21:24   TCNU7868649 40GH TPS NO
618 2022-05-25 21:27   MSDU8154770 40GH TPS NO
619 2022-05-25 21:30 PARCIAL TGBU4822346 40GH TPS NO
620 2022-05-25 21:33   BMOU4661042 40GH TPS NO
621 2022-05-25 21:36   CAIU7578034 40GH TPS NO
622 2022-05-25 21:39   MSDU7950915 40GH TPS NO
623 2022-05-25 21:42   MSMU8596551 40GH TPS NO
624 2022-05-25 21:45   MSDU8267713 40GH TPS NO
625 2022-05-25 21:48   MEDU8027844 40GH TPS NO
626 2022-05-25 21:51   MSCU5418828 40GH TPS NO
627 2022-05-25 21:54   FFAU3849083 40GH TPS NO
628 2022-05-25 21:57   MSDU7794366 40GH TPS NO
629 2022-05-25 22:00   CAIU8446433 40GH TPS NO
630 2022-05-25 22:00   MSMU8932614 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
2DA PARTE MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67632 MAQ. 1
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
90 2022-05-24 17:00   MSDU7393390 40GH TPS NO
91 2022-05-24 17:03   MSDU7665142 40GH TPS NO
92 2022-05-24 17:06   FFAU4055874 40GH TPS NO
93 2022-05-24 17:09   MSDU8332207 40GH TPS NO
94 2022-05-24 17:12   TGCU5021330 40GH TPS NO
95 2022-05-24 17:15   MSCU5419001 40GH TPS NO
96 2022-05-24 17:18   MSCU5452611 40GH TPS NO
97 2022-05-24 17:21   FFAU2273943 40GH TPS NO
98 2022-05-24 17:24   MSDU5148388 40GH TPS NO
99 2022-05-24 17:27   TCNU5666335 40GH TPS NO
100 2022-05-24 17:30 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TRHU7701552 40GH TPS NO
101 2022-05-24 17:33   MEDU8953491 40GH TPS NO
102 2022-05-24 17:36   MEDU7256790 40GH TPS NO
103 2022-05-24 17:39   TXGU5394543 40GH TPS NO
104 2022-05-24 17:42   SEGU6112516 40GH TPS NO
105 2022-05-24 17:45   TCNU2907758 40GH TPS NO
106 2022-05-24 17:48   MSMU8465525 40GH TPS NO
107 2022-05-24 17:51   TCNU7329776 40GH TPS NO
108 2022-05-24 17:54   CAIU9835851 40GH TPS NO
109 2022-05-24 17:57   TCNU1414280 40GH TPS NO
110 2022-05-24 18:00   FFAU3828481 40GH TPS NO
111 2022-05-24 18:03   MSMU6332061 40GH TPS NO
112 2022-05-24 18:06   MSMU6527633 40GH TPS NO
113 2022-05-24 18:09   FFAU3911739 40GH TPS NO
114 2022-05-24 18:12   TRHU6234200 40GH TPS NO
115 2022-05-24 18:15   MEDU8151710 40GH TPS NO
116 2022-05-24 18:18   INKU6415080 40GH TPS NO
117 2022-05-24 18:21   MSDU8084986 40GH TPS NO
118 2022-05-24 18:24   TGBU5460431 40GH TPS NO
119 2022-05-24 18:27   FSCU8004790 40GH TPS NO
120 2022-05-24 18:30   FFAU3516879 40GH TPS NO
121 2022-05-24 18:33   CLHU8307720 40GH TPS NO
122 2022-05-24 18:36   CAIU8760357 40GH TPS NO
123 2022-05-24 18:39   MSMU5669778 40GH TPS NO
124 2022-05-24 18:42   DFSU7268508 40GH TPS NO
125 2022-05-24 18:45   FSCU6327345 40GH TPS NO
126 2022-05-24 18:48   TGBU5986827 40GH TPS NO
127 2022-05-24 18:51   TCNU1300883 40GH TPS NO
128 2022-05-24 18:54   CAIU4605590 40GH TPS NO
129 2022-05-24 18:57   MSMU5396800 40GH TPS NO
130 2022-05-24 19:00   MSDU7870764 40GH TPS NO
131 2022-05-24 19:03   FFAU3990065 40GH TPS NO
132 2022-05-24 19:06   TRHU8536703 40GH TPS NO
133 2022-05-24 19:09   MEDU4183601 40GP TPS NO
134 2022-05-24 19:12   MSCU5808050 40GP TPS NO
135 2022-05-24 19:15   TTNU5656900 40GP TPS NO
136 2022-05-24 20:15   AXIU1615984 40GH TPS NO
137 2022-05-24 20:18   MSMU7617829 40GH TPS NO
138 2022-05-24 20:21   MSCU7620000 40GH TPS NO
139 2022-05-24 20:24   DRYU9042777 40GH TPS NO
140 2022-05-24 20:27   MSMU8746292 40GH TPS NO
141 2022-05-24 20:30   CAIU4741889 40GH TPS NO
142 2022-05-24 20:33   INKU6573510 40GH TPS NO
143 2022-05-24 20:36   TCNU6996542 40GH TPS NO
144 2022-05-24 20:39   FFAU2510156 40GH TPS NO
145 2022-05-24 20:42   MSMU7463831 40GH TPS NO
146 2022-05-24 20:45   BMOU5923086 40GH TPS NO
147 2022-05-24 20:48   TEMU8397100 40GH TPS NO
148 2022-05-24 20:51   MSCU5301549 40GH TPS NO
149 2022-05-24 20:54   TGCU5015785 40GH TPS NO
150 2022-05-24 20:57   MSMU5697445 40GH TPS NO
151 2022-05-24 21:00   TCLU8016634 40GH TPS NO
152 2022-05-24 21:03   TLLU7551022 40GH TPS NO
153 2022-05-24 21:06   TRHU7579676 40GH TPS NO
154 2022-05-24 21:09 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MSMU7942808 40GH TPS NO
155 2022-05-24 21:12   MSDU8915143 40GH TPS NO
156 2022-05-24 21:15   MEDU4251429 40GH TPS NO
157 2022-05-24 21:18   TRHU6458474 40GH TPS NO
158 2022-05-24 21:21   CAAU5910960 40GH TPS NO
159 2022-05-24 21:24   MEDU4957673 40GH TPS NO
160 2022-05-24 21:27   FFAU3899211 40GH TPS NO
161 2022-05-24 21:30   MSDU8778101 40GH TPS NO
162 2022-05-24 21:33   MSDU7963471 40GH TPS NO
163 2022-05-24 21:36   MSMU8217180 40GH TPS NO
164 2022-05-24 21:39   TRHU8062630 40GH TPS NO
165 2022-05-24 21:42   MSMU7695760 40GH TPS NO
166 2022-05-24 21:45   BEAU5687746 40GH TPS NO
167 2022-05-24 21:48   TCLU8176735 40GH TPS NO
168 2022-05-24 21:51   MSCU5479248 40GH TPS NO
169 2022-05-24 21:54   MEDU7259608 40GH TPS NO
170 2022-05-24 21:57   TCLU1630682 40GH TPS NO
171 2022-05-24 22:00   TRHU5131996 40GH TPS NO
172 2022-05-24 23:15   MEDU2523317 20GP TPS SI
173 2022-05-24 23:18 PARCIAL MSDU8646614 40GH TPS SI
174 2022-05-24 23:21   MEDU7589301 40GH TPS SI
175 2022-05-24 23:24   MSCU5192427 40GH TPS SI
176 2022-05-24 23:27   TCNU3287060 40GH TPS SI
177 2022-05-24 23:30 PARCIAL BMOU6877299 40GH TPS SI
178 2022-05-24 23:33 PARCIAL CAAU5828553 40GH TPS SI
179 2022-05-24 23:36   BMOU5976682 40GH TPS SI
180 2022-05-24 23:39   MSCU5739031 40GP TPS SI
181 2022-05-24 23:42   MSCU5115523 40GH TPS SI
182 2022-05-24 23:45 PARCIAL TXGU7019177 40GH TPS SI
183 2022-05-24 23:48 PARCIAL TCKU9584415 40GH TPS SI
184 2022-05-24 23:51   FFAU3008862 40GH TPS SI
185 2022-05-24 23:54   TCNU6017304 40GH TPS SI
186 2022-05-24 23:57   MSMU5549453 40GH TPS SI
187 2022-05-25 0:01   MSMU6083185 40GH TPS SI
188 2022-05-25 0:04   MSDU7286560 40GH TPS SI
189 2022-05-25 8:30   MEDU8458754 40GH TPS NO
190 2022-05-25 8:33   MEDU8876409 40GH TPS NO
191 2022-05-25 8:36   MSMU8738764 40GH TPS NO
192 2022-05-25 8:39   MSDU5647577 40GH TPS NO
193 2022-05-25 8:42   MSMU7185411 40GH TPS NO
194 2022-05-25 8:45   CRSU9181159 40GH TPS NO
195 2022-05-25 8:48   MSMU6107100 40GH TPS NO
196 2022-05-25 8:51   DFSU6309264 40GH TPS NO
197 2022-05-25 8:54   FFAU3932937 40GH TPS NO
198 2022-05-25 8:57   MEDU7098709 40GH TPS NO
199 2022-05-25 9:00   GESU6149763 40GH TPS NO
200 2022-05-25 9:03   MSMU8992017 40GH TPS NO
201 2022-05-25 9:06   MEDU8674310 40GH TPS NO
202 2022-05-25 9:09   MSMU5150648 40GH TPS NO
203 2022-05-25 9:12   MEDU8457336 40GH TPS NO
204 2022-05-25 9:15   SEGU4716651 40GH TPS NO
205 2022-05-25 9:18   TCNU8918220 40GH TPS NO
206 2022-05-25 9:21   MSDU7845191 40GH TPS NO
207 2022-05-25 9:24   MSDU8165558 40GH TPS NO
208 2022-05-25 9:27   MEDU8468264 40GH TPS NO
209 2022-05-25 9:30   TRHU6914506 40GH TPS NO
210 2022-05-25 9:33   CAIU8828483 40GH TPS NO
211 2022-05-25 9:36   FCIU8648345 40GH TPS NO
212 2022-05-25 9:39   MEDU8879141 40GH TPS NO
213 2022-05-25 9:42   MSMU8687836 40GH TPS NO
214 2022-05-25 9:45   MSDU5588181 40GH TPS NO
215 2022-05-25 9:48   MSMU6858610 40GH TPS NO
216 2022-05-25 9:51   MEDU4978953 40GH TPS NO
217 2022-05-25 9:54   FSCU7194490 40GH TPS NO
218 2022-05-25 9:57   CAIU9949617 40GH TPS NO
219 2022-05-25 10:00   MEDU7803500 40GH TPS NO
220 2022-05-25 10:03   CAAU5916438 40GH TPS NO
221 2022-05-25 10:06   MEDU7621213 40GH TPS NO
222 2022-05-25 10:09   BMOU4249626 40GH TPS NO
223 2022-05-25 10:12   FFAU1243590 40GH TPS NO
224 2022-05-25 10:15   FSCU8965185 40GH TPS NO
225 2022-05-25 10:18   MEDU4079813 40GP TPS NO
226 2022-05-25 10:21   TCNU2804580 40GH TPS NO
227 2022-05-25 10:24   TCLU7721310 40GH TPS NO
228 2022-05-25 10:27   TCLU4938386 40GH TPS NO
229 2022-05-25 10:30   TGBU4804358 40GH TPS NO
230 2022-05-25 10:33   TRHU6228928 40GH TPS NO
231 2022-05-25 10:36   MEDU9394361 40GH TPS NO
232 2022-05-25 10:39   MSMU6891624 40GH TPS NO
233 2022-05-25 10:42   MSDU5284384 40GH TPS NO
234 2022-05-25 10:45   FFAU1361438 40GH TPS NO
235 2022-05-25 10:48   MSMU7631914 40GH TPS NO
236 2022-05-25 10:51   MSDU7222268 40GH TPS NO
237 2022-05-25 10:54   MEDU2791900 20GP TPS NO
238 2022-05-25 10:57   TGBU3531900 20GP TPS NO
239 2022-05-25 11:00   MEDU6684135 20GP TPS NO
240 2022-05-25 11:03   MEDU3524112 20GP TPS NO
241 2022-05-25 11:06   GLDU5704209 20GP TPS NO
242 2022-05-25 11:09   MEDU1704727 20GP TPS NO
243 2022-05-25 11:12   TGHU2507100 20GP TPS NO
244 2022-05-25 11:15   FBIU0520000 20GP TPS NO
245 2022-05-25 11:18   XINU1418552 20GP TPS NO
246 2022-05-25 11:21   GESU3054690 20GP TPS NO
247 2022-05-25 11:24   TCKU1180485 20GP TPS NO
248 2022-05-25 11:27   BMOU2124698 20GP TPS NO
249 2022-05-25 11:30   MEDU2827984 20GP TPS NO
250 2022-05-25 11:33   PGXU2000375 20GP TPS NO
251 2022-05-25 11:36   TGHU0359472 20GP TPS NO
252 2022-05-25 11:39   FTAU1485713 20GP TPS NO
253 2022-05-25 11:42   MEDU1998093 20GP TPS NO
254 2022-05-25 11:45   MEDU2852903 20GP TPS NO
255 2022-05-25 11:48   UETU2592066 20GP TPS NO
256 2022-05-25 11:51   TRHU1596038 20GP TPS NO
257 2022-05-25 11:54   TCKU1290651 20GP TPS NO
258 2022-05-25 11:57   MSCU3240423 20GP TPS NO
259 2022-05-25 12:00   FCIU5612251 20GP TPS NO
260 2022-05-25 12:03   MEDU1160177 20GP TPS NO
261 2022-05-25 12:06   TEMU2045186 20GP TPS NO
262 2022-05-25 12:09   MSDU2525071 20GP TPS NO
263 2022-05-25 12:12   TLLU3412245 20GP TPS NO
264 2022-05-25 12:15   MSDU2473527 20GP TPS NO
265 2022-05-25 13:15   FTAU1282974 20GP TPS NO
266 2022-05-25 13:18   FBIU0520525 20GP TPS NO
267 2022-05-25 13:21   FBIU0459913 20GP TPS NO
268 2022-05-25 13:24   FBIU0368813 20GP TPS NO
269 2022-05-25 13:27   FCIU4010521 20GP TPS NO
270 2022-05-25 13:30   MEDU5389855 20GP TPS NO
271 2022-05-25 13:33   FBIU0249455 20GP TPS NO
272 2022-05-25 13:36   FCIU4659830 20GP TPS NO
273 2022-05-25 13:39   MSCU6377003 20GP TPS NO
274 2022-05-25 13:42   TRHU1825561 20GP TPS NO
275 2022-05-25 13:45   TEMU1191930 20GP TPS NO
276 2022-05-25 13:48   MEDU5272658 20GP TPS NO
277 2022-05-25 13:51   MEDU5186544 20GP TPS NO
278 2022-05-25 13:54   MEDU6723822 20GP TPS NO
279 2022-05-25 13:57   TGBU3554188 20GP TPS NO
280 2022-05-25 14:00   DFSU2222253 20GP TPS NO
281 2022-05-25 14:03   MEDU2890170 20GP TPS NO
282 2022-05-25 14:06   MAGU2384722 20GP TPS NO
283 2022-05-25 14:09   MEDU1470526 20GP TPS NO
284 2022-05-25 14:12   CXDU1983445 20GP TPS NO
285 2022-05-25 14:15   MSDU1596738 20GP TPS NO
286 2022-05-25 14:18   TGHU0277245 20GP TPS NO
287 2022-05-25 14:21   MEDU5196990 20GP TPS NO
288 2022-05-25 14:24   SEGU2796323 20GP TPS NO
289 2022-05-25 14:27   MSDU1929253 20GP TPS NO
290 2022-05-25 14:30   FCIU3798487 20GP TPS NO
291 2022-05-25 14:33   MEDU3595543 20GP TPS NO
292 2022-05-25 14:36   MEDU3098589 20GP TPS NO
293 2022-05-25 14:39   TCLU2147010 20GP TPS NO
294 2022-05-25 14:42   MSDU2608176 20GP TPS NO
295 2022-05-25 14:45   MEDU3358407 20GP TPS NO
296 2022-05-25 14:48   CAXU6402206 20GP TPS NO
297 2022-05-25 14:51   MEDU6033792 20GP TPS NO
298 2022-05-25 14:54   DFSU2908310 20GP TPS NO
299 2022-05-25 14:57   MEDU6654280 20GP TPS NO
300 2022-05-25 15:00   MEDU3124121 20GP TPS NO
301 2022-05-25 16:00   MSDU1820832 20GP TPS NO
302 2022-05-25 16:03   CXDU2080264 20GP TPS NO
303 2022-05-25 16:06   CAIU3177310 20GP TPS NO
304 2022-05-25 16:09   MSMU1496139 20GP TPS NO
305 2022-05-25 16:12   CXDU2046193 20GP TPS NO
306 2022-05-25 16:15   MEDU2021730 20GP TPS NO
307 2022-05-25 16:18   UETU2643456 20GP TPS NO
308 2022-05-25 16:21   CAXU2411869 20GP TPS NO
309 2022-05-25 16:24   MSDU1287908 20GP TPS NO
310 2022-05-25 16:27   TEMU5107281 20GP TPS NO
311 2022-05-25 16:30   DFSU1485131 20GP TPS NO
312 2022-05-25 16:33   MSMU1257052 20GP TPS NO
313 2022-05-25 16:36   TEMU2145523 20GP TPS NO
314 2022-05-25 16:39   MEDU2530065 20GP TPS NO
315 2022-05-25 16:42   MSDU1592820 20GP TPS NO
316 2022-05-25 16:45   MSDU1049828 20GP TPS NO
317 2022-05-25 16:48   MEDU3889701 20GP TPS NO
318 2022-05-25 16:51   GLDU9648870 20GP TPS NO
319 2022-05-25 16:54   TEMU0055713 20GP TPS NO
320 2022-05-25 16:57   MSDU2457167 20GP TPS NO
321 2022-05-25 17:00   GLDU3457429 20GP TPS NO
322 2022-05-25 17:03   FTAU1231431 20GP TPS NO
323 2022-05-25 17:06   GLDU3958884 20GP TPS NO
324 2022-05-25 17:09   MSDU2846908 20GP TPS NO
325 2022-05-25 17:12   TEMU1373534 20GP TPS NO
326 2022-05-25 17:15 PARCIAL TLLU2346112 20GP TPS NO
327 2022-05-25 17:18   CAIU2824768 20GP TPS NO
328 2022-05-25 17:21   MEDU6006890 20GP TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67632 MAQ.2
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
329 2022-05-24 17:00   FCIU8347444 40GH TPS NO
330 2022-05-24 17:03   FCIU8418424 40GH TPS NO
331 2022-05-24 17:06   MSDU4022899 40GP TPS NO
332 2022-05-24 17:09   MEDU4165130 40GP TPS NO
333 2022-05-24 17:12   MSCU4802130 40GP TPS NO
334 2022-05-24 17:15   MEDU9443717 40GH TPS NO
335 2022-05-24 17:18   AMFU8454600 40GH TPS NO
336 2022-05-24 17:21   MSDU7959147 40GH TPS NO
337 2022-05-24 17:24   MEDU8461193 40GH TPS NO
338 2022-05-24 17:27   MSDU7023250 40GH TPS NO
339 2022-05-24 17:30   FSCU8347103 40GH TPS NO
340 2022-05-24 17:33   CRXU9855047 40GH TPS NO
341 2022-05-24 17:36   MEDU8524270 40GH TPS NO
342 2022-05-24 17:39   MEDU9490642 40GH TPS NO
343 2022-05-24 17:42   TEMU8298345 40GH TPS NO
344 2022-05-24 17:45   FFAU1941077 40GH TPS NO
345 2022-05-24 17:48   MSDU8319170 40GH TPS NO
346 2022-05-24 17:51   CAIU7126203 40GH TPS NO
347 2022-05-24 17:54   TRHU7506767 40GH TPS NO
348 2022-05-24 17:57   CAAU5538111 40GH TPS NO
349 2022-05-24 18:00   MSDU7367390 40GH TPS NO
350 2022-05-24 18:03   MSMU7975870 40GH TPS NO
351 2022-05-24 18:06   CAAU5831198 40GH TPS NO
352 2022-05-24 18:09   FFAU2629823 40GH TPS NO
353 2022-05-24 18:12   MSCU4968922 40GH TPS NO
354 2022-05-24 18:15   MSMU8530127 40GH TPS NO
355 2022-05-24 18:18   FDCU0100442 40GH TPS NO
356 2022-05-24 18:21   MSMU5185198 40GH TPS NO
357 2022-05-24 18:24   TRHU7618453 40GH TPS NO
358 2022-05-24 18:27   FFAU3075773 40GH TPS NO
359 2022-05-24 18:30   SEGU6809814 40GH TPS NO
360 2022-05-24 18:33   GLDU0794811 40GH TPS NO
361 2022-05-24 18:36   TRHU8498100 40GH TPS NO
362 2022-05-24 18:39   TGBU7493835 40GH TPS NO
363 2022-05-24 18:42   TLLU5171785 40GH TPS NO
364 2022-05-24 18:45   FFAU2006675 40GH TPS NO
365 2022-05-24 18:48   TCNU8847851 40GH TPS NO
366 2022-05-24 18:51   MSDU7673512 40GH TPS NO
367 2022-05-24 18:54   MSMU7817426 40GH TPS NO
368 2022-05-24 18:57   MSMU5985272 40GH TPS NO
369 2022-05-24 19:00   MSMU6397627 40GH TPS NO
370 2022-05-24 19:03   MSMU7377991 40GH TPS NO
371 2022-05-24 19:06   FSCU7191269 40GH TPS NO
372 2022-05-24 19:09   TGHU9568961 40GH TPS NO
373 2022-05-24 19:12   MSMU5431687 40GH TPS NO
374 2022-05-24 19:15   MEDU7035676 40GH TPS NO
375 2022-05-24 20:15   TCLU5641330 40GH TPS NO
376 2022-05-24 20:18   MEDU7940904 40GH TPS NO
377 2022-05-24 20:21   MSMU7709735 40GH TPS NO
378 2022-05-24 20:24 PARCIAL MEDU8365008 40GH TPS NO
379 2022-05-24 20:27   BEAU4238205 40GH TPS NO
380 2022-05-24 20:30   MSDU5791922 40GH TPS NO
381 2022-05-24 20:33   TGBU5619098 40GH TPS NO
382 2022-05-24 20:36   TGBU8977665 40GH TPS NO
383 2022-05-24 20:39   CXDU2138290 40GH TPS NO
384 2022-05-24 20:42   CAIU7580047 40GH TPS NO
385 2022-05-24 20:45   GESU5989527 40GH TPS NO
386 2022-05-24 20:48   MSDU8003330 40GH TPS NO
387 2022-05-24 20:51   MSMU5369810 40GH TPS NO
388 2022-05-24 20:54   MSDU8214499 40GH TPS NO
389 2022-05-24 20:57   TCNU5461320 40GH TPS NO
390 2022-05-24 21:00   MEDU8667409 40GH TPS NO
391 2022-05-24 21:03   DFSU6207750 40GH TPS NO
392 2022-05-24 21:06   FFAU2535977 40GH TPS NO
393 2022-05-24 21:09 PARCIAL TRHU7346036 40GH TPS NO
394 2022-05-24 21:12   MSCU7638441 40GH TPS NO
395 2022-05-24 21:15   MSCU9523098 40GH TPS NO
396 2022-05-24 21:18   FFAU1931130 40GH TPS NO
397 2022-05-24 21:21   TXGU5385140 40GH TPS NO
398 2022-05-24 21:24   CAIU4739069 40GH TPS NO
399 2022-05-24 21:27   MSCU4392740 40GP TPS NO
400 2022-05-24 21:30   MSCU5629121 40GP TPS NO
401 2022-05-24 21:33   MSMU7264763 40GH TPS NO
402 2022-05-24 21:36   MSDU5615944 40GH TPS NO
403 2022-05-24 21:39   CAIU4500897 40GH TPS NO
404 2022-05-24 21:42   TXGU5522557 40GH TPS NO
405 2022-05-24 21:45   MEDU7858416 40GH TPS NO
406 2022-05-24 21:48   MEDU4728044 40GH TPS NO
407 2022-05-24 21:51   FFAU1723368 40GH TPS NO
408 2022-05-24 21:54   MSDU5544537 40GH TPS NO
409 2022-05-24 21:57   TGHU5090540 40GP TPS NO
410 2022-05-24 22:00   FFAU2501196 40GH TPS NO
411 2022-05-25 8:30   TCLU7732932 40GH TPS NO
412 2022-05-25 8:33   FFAU4092142 40GH TPS NO
413 2022-05-25 8:36   MSMU6007267 40GH TPS NO
414 2022-05-25 8:39   TCLU7784113 40GH TPS NO
415 2022-05-25 8:42   MSCU5448972 40GH TPS NO
416 2022-05-25 8:45   TCNU3711800 40GH TPS NO
417 2022-05-25 8:48   MSMU6607050 40GH TPS NO
418 2022-05-25 8:51   INKU2250417 40GH TPS NO
419 2022-05-25 8:54   TCNU7740869 40GH TPS NO
420 2022-05-25 8:57   FFAU4088672 40GH TPS NO
421 2022-05-25 9:00 PARCIAL FFAU2262234 40GH TPS NO
422 2022-05-25 9:03   MSMU5847843 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP67630
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
1 2022-05-24 8:30   SZLU9577043 40RH TPS NO
2 2022-05-24 8:33   TRIU8788740 40RH TPS NO
3 2022-05-24 8:36   OTPU6431407 40RH TPS NO
4 2022-05-24 8:39   OTPU6428213 40RH TPS NO
5 2022-05-24 8:42   TRLU1671464 40RH TPS NO
6 2022-05-24 8:45   TRIU8044076 40RH TPS NO
7 2022-05-24 8:48   MEDU9340128 40RH TPS NO
8 2022-05-24 8:51   TEMU9152340 40RH TPS NO
9 2022-05-24 8:54   CRLU1241678 40RH TPS NO
10 2022-05-24 8:57   TRIU8191781 40RH TPS NO
11 2022-05-24 9:00   GESU9542413 40RH TPS NO
12 2022-05-24 9:03   TEMU9673029 40RH TPS NO
13 2022-05-24 9:06   CRXU9027870 40GH TPS NO
14 2022-05-24 9:09   MEDU7130858 40GH TPS NO
15 2022-05-24 9:12   MSMU7012252 40GH TPS NO
16 2022-05-24 9:15   TGBU5480660 40GH TPS NO
17 2022-05-24 9:18   TGBU9753187 40GH TPS NO
18 2022-05-24 9:21   MSMU5493014 40GH TPS NO
19 2022-05-24 9:24   MSCU5273452 40GH TPS NO
20 2022-05-24 9:27   FSCU6778349 40GH TPS NO
21 2022-05-24 9:30   MSMU7162890 40GH TPS NO
22 2022-05-24 9:33   TCLU5483888 40GH TPS NO
23 2022-05-24 9:36   TGHU6782028 40GH TPS NO
24 2022-05-24 9:39   TRLU9483210 40GP TPS NO
25 2022-05-24 9:42   BEAU5724006 40GH TPS NO
26 2022-05-24 9:45   MSMU7177294 40GH TPS NO
27 2022-05-24 9:48   FDCU0069178 40GH TPS NO
28 2022-05-24 9:51   TGBU5635205 40GH TPS NO
29 2022-05-24 9:54   FBLU0003790 40GH TPS NO
30 2022-05-24 9:57 PARCIAL TGHU6411285 40GH TPS NO
31 2022-05-24 10:00   CAAU5618829 40GH TPS NO
32 2022-05-24 10:03   TCLU7738484 40GH TPS NO
33 2022-05-24 10:06   TRHU7919204 40GH TPS NO
34 2022-05-24 10:09   MSDU7741828 40GH TPS NO
35 2022-05-24 10:12   MSCU5327672 40GH TPS NO
36 2022-05-24 10:15   MSMU4300091 40GH TPS NO
37 2022-05-24 10:18   BMOU5886505 40GH TPS NO
38 2022-05-24 10:21   MSCU5125368 40GH TPS NO
39 2022-05-24 10:24   MSCU4582740 40GP TPS NO
40 2022-05-24 10:27   TLLU5189212 40GH TPS NO
41 2022-05-24 10:30   MEDU4884068 40GH TPS NO
42 2022-05-24 10:33   MSDU5528454 40GH TPS NO
43 2022-05-24 10:36   MSCU5183404 40GH TPS NO
44 2022-05-24 10:39   MEDU8351703 40GH TPS NO
45 2022-05-24 10:42   FFAU3521181 40GH TPS NO
46 2022-05-24 10:45   MSDU4351446 40GP TPS NO
47 2022-05-24 10:48   CAIU4870910 40GH TPS NO
48 2022-05-24 10:51   FCIU7364149 40GH TPS NO
49 2022-05-24 10:54   MEDU4852076 40GH TPS NO
50 2022-05-24 10:57   MSMU5921350 40GH TPS NO
51 2022-05-24 11:00   GESU6661213 40GP TPS NO
52 2022-05-24 11:03   MEDU7071333 40GH TPS NO
53 2022-05-24 11:06   MSMU6168929 40GH TPS NO
54 2022-05-24 11:09   MEDU9446790 40GH TPS NO
55 2022-05-24 11:12   TGBU4595900 40GH TPS NO
56 2022-05-24 11:15   TRHU8553130 40GH TPS NO
57 2022-05-24 11:18   MSDU7356400 40GH TPS NO
58 2022-05-24 11:21   FFAU2131717 40GH TPS NO
59 2022-05-24 11:24   TRHU5569853 40GH TPS NO
60 2022-05-24 11:27   INKU6699026 40GH TPS NO
61 2022-05-24 11:30   TTNU4642645 40GH TPS NO
62 2022-05-24 11:33   TCLU7044396 40UT TPS NO
63 2022-05-24 11:36   MSCU4557074 40UT TPS NO
64 2022-05-24 11:39   MSCU4529684 40UT TPS NO
65 2022-05-24 11:42   TCLU7099640 40UT TPS NO
66 2022-05-24 11:45   MSCU4536718 40UT TPS NO
67 2022-05-24 11:48   MSCU4531402 40UT TPS NO
68 2022-05-24 11:51   TCLU7048220 40UT TPS NO
69 2022-05-24 11:54   MEDU4729354 40GH TPS NO
70 2022-05-24 11:57   CARU9985117 40GH TPS NO
71 2022-05-24 12:00   MSDU5685432 40GH TPS NO
72 2022-05-24 12:03   TRHU6847814 40GH TPS NO
73 2022-05-24 12:06   MSDU8562283 40GH TPS NO
74 2022-05-24 12:09   MSMU6712020 40GH TPS NO
75 2022-05-24 12:12   FFAU1947460 40GH TPS NO
76 2022-05-24 12:15   MSMU7126640 40GH TPS NO
77 2022-05-24 13:15   MSMU6241700 40GH TPS NO
78 2022-05-24 13:18   MSDU8988073 40GH TPS NO
79 2022-05-24 13:21   FSCU4762596 40GP TPS NO
80 2022-05-24 13:24   MSMU7685470 40GH TPS NO
81 2022-05-24 13:27   TRHU7433486 40GH TPS NO
82 2022-05-24 13:30   GESU6247456 40GH TPS NO
83 2022-05-24 13:33   MEDU8874113 40GH TPS NO
84 2022-05-24 13:36   BEAU4230539 40GH TPS NO
85 2022-05-24 13:39   MSDU7955820 40GH TPS NO
86 2022-05-24 13:42   FFAU2393384 40GH TPS NO
87 2022-05-24 13:45   MEDU7687490 40GH TPS NO
88 2022-05-24 13:48   FFAU1688518 40GH TPS NO
89 2022-05-24 13:51   MSMU5321801 40GH TPS NO
Descargar archivo

Contenedores cambio de condición

CAMBIO DE CONDICION
MN CORCOVADO ROT 22-0116
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCLU2121484 20GP TPS INDIRECTO NO
2 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO BMOU6774475 40GH TPS INDIRECTO NO
3 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TEMU9143498 40RH TPS INDIRECTO NO
4 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO HLBU1604150 40GH TPS INDIRECTO NO
5 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO HLBU3102675 40GH TPS INDIRECTO NO
CAMBIO DE CONDICION
MN SAFMARINE BENGUELA ROT 22-0122
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO GCXU5732500 40GH TPS INDIRECTO NO
2 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU5809239 40GH TPS INDIRECTO NO
3 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU4206613 40GH TPS INDIRECTO NO
4 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TRHU1276501 20GP TPS INDIRECTO NO
5 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MSKU8488880 40GH TPS INDIRECTO NO
6 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCLU5646650 40GH TPS INDIRECTO NO
7 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCKU7647767 40GH TPS INDIRECTO NO
8 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU3036960 40GH TPS INDIRECTO NO
9 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU3397024 40GH TPS INDIRECTO NO
10 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO GESU5327475 40GH TPS INDIRECTO NO
11 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU4557259 40GH TPS INDIRECTO NO
12 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU3812402 40GH TPS INDIRECTO NO
CAMBIO DE CONDICION
MN MAERSK BATAM ROT 22-0103
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO BEAU5224675 40GH TPS INDIRECTO NO
2 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAAU6051323 40GH TPS INDIRECTO NO
3 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAAU6273188 40GH TPS INDIRECTO NO
4 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAIU8721643 40GH TPS INDIRECTO NO
5 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CIPU5123324 40GH TPS INDIRECTO NO
6 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO GCXU5795812 40GH TPS INDIRECTO NO
7 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO HASU4454646 40GH TPS INDIRECTO NO
8 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MIEU0012767 40GH TPS INDIRECTO NO
9 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2547705 40GH TPS INDIRECTO NO
10 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2607110 40GH TPS INDIRECTO NO
11 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2880660 40GH TPS INDIRECTO NO
12 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU3567619 40GH TPS INDIRECTO NO
13 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU3827296 40GH TPS INDIRECTO NO
14 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU4005046 40GH TPS INDIRECTO NO
15 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU4007033 40GH TPS INDIRECTO NO
16 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU3968173 40GH TPS INDIRECTO NO
17 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU4016104 40GH TPS INDIRECTO NO
18 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU4900645 40GH TPS INDIRECTO NO
19 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU5940895 40GH TPS INDIRECTO NO
20 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU6033348 40GH TPS INDIRECTO NO
21 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU0148565 40GH TPS INDIRECTO NO
22 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU0749801 40GH TPS INDIRECTO NO
23 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU1094838 40GH TPS INDIRECTO NO
24 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU1894337 40GH TPS INDIRECTO NO
25 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO SEKU4450946 40GH TPS INDIRECTO NO
26 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO SUDU8970875 40GH TPS INDIRECTO NO
27 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TCLU0706696 20GP TPS INDIRECTO NO
28 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TCNU6295590 40GH TPS INDIRECTO NO
29 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU4758615 40GH TPS INDIRECTO NO
30 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU6765927 40GH TPS INDIRECTO NO
31 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU7549732 40GH TPS INDIRECTO NO
Descargar archivo

Entrega de Contenedores Directos.

Entrega de Contenedores Directos

ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
5TA PARTE MANANA 26005.2022 VISACION 09:00 HRS\xA0
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67641 4TA PARTE
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
631 26-05-2022 11:15   MSCU4548600 40UT TPS NO
632 26-05-2022 11:18   MSCU4527470 40UT TPS NO
633 26-05-2022 11:21   BEAU5727010 40GH TPS NO
634 26-05-2022 11:24   TCLU6030633 40PF TPS NO
635 26-05-2022 11:27   TCLU7065932 40UT TPS NO
636 26-05-2022 11:30   MEDU9022805 40RH TPS NO
637 26-05-2022 11:33   TRIU8910247 40RH TPS NO
638 26-05-2022 11:36   TTNU8494910 40RH TPS NO
639 26-05-2022 11:39   MEDU9730996 40RH TPS NO
640 26-05-2022 11:42   TEMU9589303 40RH TPS NO
641 26-05-2022 11:45   MEDU4165212 40GP TPS NO
642 26-05-2022 11:48   TRLU4853734 40GP TPS NO
643 26-05-2022 11:51   MSMU6826254 40GH TPS NO
644 26-05-2022 11:54   MSCU5850889 40GP TPS NO
645 26-05-2022 11:57   MSDU4182599 40GP TPS NO
646 26-05-2022 12:00   MSMU8562660 40GH TPS NO
647 26-05-2022 12:03   MSCU5160749 40GH TPS NO
648 26-05-2022 12:06   TTNU4703756 40GP TPS NO
649 26-05-2022 12:09   TGHU4908164 40GP TPS NO
650 26-05-2022 12:12   MSDU4184539 40GP TPS NO
651 26-05-2022 12:15   MSCU4795494 40GP TPS NO
652 26-05-2022 13:15   MSDU4296056 40GP TPS NO
653 26-05-2022 13:18   MSCU7047860 40GH TPS NO
654 26-05-2022 13:21   MSDU5588561 40GH TPS NO
655 26-05-2022 13:24   TGBU7467950 40GH TPS NO
656 26-05-2022 13:27   TCNU1012655 40GH TPS NO
657 26-05-2022 13:30   MSMU6724463 40GH TPS NO
658 26-05-2022 13:33   TGBU7804562 40GH TPS NO
659 26-05-2022 13:36   AMFU8759147 40GH TPS NO
660 26-05-2022 13:39   CXDU2042069 40GH TPS NO
661 26-05-2022 13:42   FCIU8758471 40GH TPS NO
662 26-05-2022 13:45   SEGU6895788 40GH TPS NO
663 26-05-2022 13:48   TCNU6569448 40GH TPS NO
664 26-05-2022 13:51   CAAU5112635 40GH TPS NO
665 26-05-2022 13:54   MSMU8741752 40GH TPS NO
666 26-05-2022 13:57   MSDU5057328 40GH TPS NO
667 26-05-2022 14:00   MSDU7592811 40GH TPS NO
668 26-05-2022 14:03   FSCU8338760 40GH TPS NO
669 26-05-2022 14:06   TCLU4878190 40GH TPS NO
670 26-05-2022 14:09   MSDU5498935 40GH TPS NO
671 26-05-2022 14:12 /ABOLLADO LADO DERECHO E IZQUIERDO BMOU6778465 40GH TPS NO
672 26-05-2022 14:15   GATU8771277 40GH TPS NO
673 26-05-2022 14:18   MEDU7724844 40GH TPS NO
674 26-05-2022 14:21 P/SELLO MSMU7453812 40GH TPS NO
675 26-05-2022 14:24   CAAU5860339 40GH TPS NO
676 26-05-2022 14:27   BMOU5967720 40GH TPS NO
677 26-05-2022 14:30   MSDU7612564 40GH TPS NO
678 26-05-2022 14:33   FSCU4725484 40GP TPS NO
679 26-05-2022 14:36   FFAU1352014 40GH TPS NO
680 26-05-2022 14:39   TTNU5825804 40GP TPS NO
681 26-05-2022 14:42   MEDU7950190 40GH TPS NO
682 26-05-2022 14:45   MSDU8820618 40GH TPS NO
683 26-05-2022 14:48   MSMU8052727 40GH TPS NO
684 26-05-2022 14:51   INKU6551466 40GH TPS NO
685 26-05-2022 14:54   MEDU4642064 40GH TPS NO
686 26-05-2022 14:57   MSMU6546720 40GH TPS NO
687 26-05-2022 15:00   MSMU5267207 40GH TPS NO
688 26-05-2022 16:00   MEDU5745299 20GP TPS NO
689 26-05-2022 16:03 (S.M) TGHU1910213 20GP TPS NO
690 26-05-2022 16:06   TTNU1050452 20GP TPS NO
691 26-05-2022 16:09   MEDU5867316 20GP TPS NO
692 26-05-2022 16:12   MEDU2259035 20GP TPS NO
693 26-05-2022 16:15   TOLU4597730 20GP TPS NO
694 26-05-2022 16:18   DFSU2930313 20GP TPS NO
695 26-05-2022 16:21 (S.M) TGHU0110520 20GP TPS NO
696 26-05-2022 16:24 P/SELLO MEDU6315498 20GP TPS NO
697 26-05-2022 16:27 P/SELLO MEDU5073390 20GP TPS NO
698 26-05-2022 16:30   MEDU6843108 20GP TPS NO
699 26-05-2022 16:33   IPXU3977163 20GP TPS NO
700 26-05-2022 16:36   TCKU2370535 20GP TPS NO
701 26-05-2022 16:39   MEDU5278980 20GP TPS NO
702 26-05-2022 16:42   GLDU5059790 20GP TPS NO
703 26-05-2022 16:45   GLDU9570896 20GP TPS NO
704 26-05-2022 16:48   MEDU5257355 20GP TPS NO
705 26-05-2022 16:51   MSDU1910108 20GP TPS NO
706 26-05-2022 16:54   MEDU5933716 20GP TPS NO
707 26-05-2022 16:57   GLDU5401711 20GP TPS NO
708 26-05-2022 17:00   MEDU3009529 20GP TPS NO
709 26-05-2022 23:15   FBIU0364593 20GP TPS SI
710 26-05-2022 23:18   FBIU0500555 20GP TPS SI
711 26-05-2022 23:21 3 HOYOS\xA0 TECHO BEAU2816752 20GP TPS SI
712 26-05-2022 23:24   TCKU3677660 20GP TPS SI
713 26-05-2022 23:27   GLDU9487420 20GP TPS SI
714 26-05-2022 23:30   MEDU5738197 20GP TPS SI
715 26-05-2022 23:33   MSDU1464388 20GP TPS SI
716 26-05-2022 23:36   MSDU1117558 20GP TPS SI
717 26-05-2022 23:39   MEDU6129847 20GP TPS SI
718 26-05-2022 23:42   BEAU5889161 40GH TPS SI
719 26-05-2022 23:45   MSMU6538495 40GH TPS SI
720 26-05-2022 23:48   CAIU8040911 40GH TPS SI
721 26-05-2022 23:51   TGHU9170561 40GH TPS SI
722 26-05-2022 23:54   MSMU6466688 40GH TPS SI
723 26-05-2022 23:57   TLLU7946439 40GH TPS SI
724 27-05-2022 0:00   TRHU8406799 40GH TPS SI
725 27-05-2022 0:03   TCNU1536441 40GH TPS SI
726 27-05-2022 0:06 SE MODIFICA SELLO SEGUN ACL ELECTRONICA 25.05.22 XINU8213600 40GH TPS SI
727 27-05-2022 0:09   MSMU5354282 40GH TPS SI
728 27-05-2022 0:12   MSMU7466337 40GH TPS SI
729 27-05-2022 0:15   TRHU7200273 40GH TPS SI
730 27-05-2022 0:18   MSCU9070577 40GH TPS SI
MN MSC AINO 3RA PARTE ROT 22-0169\xA0 OP. 67637MAQ1
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
423 2022-05-25 17:00   BMOU2851676 20GP TPS NO
424 2022-05-25 17:03   TCKU2195319 20GP TPS NO
425 2022-05-25 17:06 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MEDU6294327 20GP TPS NO
426 2022-05-25 17:09   TEMU3728422 20GP TPS NO
427 2022-05-25 17:12   BEAU2809537 20GP TPS NO
428 2022-05-25 17:15   DFSU2906533 20GP TPS NO
429 2022-05-25 17:18   TRHU1290069 20GP TPS NO
430 2022-05-25 17:21   BMOU2213270 20GP TPS NO
431 2022-05-25 17:24   CXDU1956476 20GP TPS NO
432 2022-05-25 17:27   FCIU4501607 20GP TPS NO
433 2022-05-25 17:30   DFSU2432835 20GP TPS NO
434 2022-05-25 17:33   GLDU5126543 20GP TPS NO
435 2022-05-25 17:36   GLDU9590130 20GP TPS NO
436 2022-05-25 17:39   MEDU3519008 20GP TPS NO
437 2022-05-25 17:42   CAIU3057228 20GP TPS NO
438 2022-05-25 17:45   MSCU3798267 20GP TPS NO
439 2022-05-25 17:48 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TGCU2162782 20GP TPS NO
440 2022-05-25 17:51 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MEDU5757406 20GP TPS NO
441 2022-05-25 17:54 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO FCIU2759341 20GP TPS NO
442 2022-05-25 17:57   TGBU3206222 20GP TPS NO
443 2022-05-25 18:00   MSDU1601500 20GP TPS NO
444 2022-05-25 18:03   TCLU3155914 20GP TPS NO
445 2022-05-25 18:06   MEDU6282964 20GP TPS NO
446 2022-05-25 18:09   TCKU3391701 20GP TPS NO
447 2022-05-25 18:12   TRHU1556483 20GP TPS NO
448 2022-05-25 18:15   CAIU2828486 20GP TPS NO
449 2022-05-25 18:18   DFSU2767382 20GP TPS NO
450 2022-05-25 18:21   FCIU4975777 20GP TPS NO
451 2022-05-25 18:24   CAIU3060371 20GP TPS NO
452 2022-05-25 18:27   DFSU2315891 20GP TPS NO
453 2022-05-25 18:30   TCKU1253811 20GP TPS NO
454 2022-05-25 18:33   MSCU3485909 20GP TPS NO
455 2022-05-25 18:36   MSDU1149724 20GP TPS NO
456 2022-05-25 18:39   DFSU2499042 20GP TPS NO
457 2022-05-25 18:42   MEDU3362731 20GP TPS NO
458 2022-05-25 18:45   TCLU2721405 20GP TPS NO
459 2022-05-25 18:48   DFSU2703665 20GP TPS NO
460 2022-05-25 18:51   MEDU3719536 20GP TPS NO
461 2022-05-25 18:54   TCKU3194908 20GP TPS NO
462 2022-05-25 18:57   MEDU5468173 20GP TPS NO
463 2022-05-25 19:00   MEDU6791600 20GP TPS NO
464 2022-05-25 19:03   TGHU0923140 20GP TPS NO
465 2022-05-25 19:06   FCIU3998145 20GP TPS NO
466 2022-05-25 19:09   MSDU2651803 20GP TPS NO
467 2022-05-25 19:12   MSCU6761641 20GP TPS NO
468 2022-05-25 19:15   FTAU1454230 20GP TPS NO
469 2022-05-25 20:15   MEDU6945970 20GP TPS NO
470 2022-05-25 20:18   MSCU3897486 20GP TPS NO
471 2022-05-25 20:21   MEDU2791900 20GP TPS NO
472 2022-05-25 20:24   TGBU3531900 20GP TPS NO
473 2022-05-25 20:27   MEDU6684135 20GP TPS NO
474 2022-05-25 20:30   MEDU3524112 20GP TPS NO
475 2022-05-25 20:33   GLDU5704209 20GP TPS NO
476 2022-05-25 20:36   MEDU1704727 20GP TPS NO
477 2022-05-25 20:39   TGHU2507100 20GP TPS NO
478 2022-05-25 20:42   FBIU0520000 20GP TPS NO
479 2022-05-25 20:45   XINU1418552 20GP TPS NO
480 2022-05-25 20:48   GESU3054690 20GP TPS NO
481 2022-05-25 20:51   TCKU1180485 20GP TPS NO
482 2022-05-25 20:54   MSMU7869029 40GH TPS NO
483 2022-05-25 20:57   CLHU8534318 40GH TPS NO
484 2022-05-25 21:00   MSMU8159382 40GH TPS NO
485 2022-05-25 21:03   TLLU7632037 40GH TPS NO
486 2022-05-25 21:06   MEDU8961368 40GH TPS NO
487 2022-05-25 21:09   MSDU5511214 40GH TPS NO
488 2022-05-25 21:12   MSMU7263514 40GH TPS NO
489 2022-05-25 21:15   TGBU4856330 40GH TPS NO
490 2022-05-25 21:18   INKU2407609 40GH TPS NO
491 2022-05-25 21:21   FFAU2922580 40GH TPS NO
492 2022-05-25 21:24   MSDU7687671 40GH TPS NO
493 2022-05-25 21:27   MSDU5038056 40GH TPS NO
494 2022-05-25 21:30   MEDU8650427 40GH TPS NO
495 2022-05-25 21:33   MSDU7054755 40GH TPS NO
496 2022-05-25 21:36   SLSU8003938 40GH TPS NO
497 2022-05-25 21:39   MSDU5511750 40GH TPS NO
498 2022-05-25 21:42   CAIU7362702 40GH TPS NO
499 2022-05-25 21:45   MSMU7322849 40GH TPS NO
500 2022-05-25 21:48   MSMU8236555 40GH TPS NO
501 2022-05-25 21:51   TCLU7896263 40GH TPS NO
502 2022-05-25 21:54   MSMU8236010 40GH TPS NO
503 2022-05-25 21:57   MSDU8907240 40GH TPS NO
504 2022-05-25 22:00   TCNU6772840 40GH TPS NO
505 2022-05-26 8:30   MEDU4506031 40GH TPS NO
506 2022-05-26 8:33   MEDU7870160 40GH TPS NO
507 2022-05-26 8:36   TGBU5221170 40GH TPS NO
508 2022-05-26 8:39   GAOU6708699 40GH TPS NO
509 2022-05-26 8:42   MEDU7470740 40GH TPS NO
510 2022-05-26 8:45   FFAU2032099 40GH TPS NO
511 2022-05-26 8:48   TCLU7909571 40GH TPS NO
512 2022-05-26 8:51   MEDU7971567 40GH TPS NO
513 2022-05-26 8:54   TGBU7299877 40GH TPS NO
514 2022-05-26 8:57   CAIU7794265 40GH TPS NO
515 2022-05-26 9:00   MSMU8844107 40GH TPS NO
516 2022-05-26 9:03 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TEMU8324700 40GH TPS NO
517 2022-05-26 9:06   TCLU9097501 40GH TPS NO
518 2022-05-26 9:09   MEDU7020681 40GH TPS NO
519 2022-05-26 9:12   TCNU3279846 40GH TPS NO
520 2022-05-26 9:15   FFAU2923247 40GH TPS NO
521 2022-05-26 9:18   MEDU8843792 40GH TPS NO
522 2022-05-26 9:21   MEDU4855352 40GH TPS NO
523 2022-05-26 9:24   MSCU5478811 40GH TPS NO
524 2022-05-26 9:27   MSMU7214090 40GH TPS NO
525 2022-05-26 9:30   FFAU2071747 40GH TPS NO
526 2022-05-26 9:33   MSDU7775643 40GH TPS NO
527 2022-05-26 9:36   MSCU5413467 40GH TPS NO
528 2022-05-26 9:39   TCLU1627293 40GH TPS NO
529 2022-05-26 9:42   TCLU5847151 40GH TPS NO
530 2022-05-26 9:45 PARCIAL BEAU4274645 40GH TPS NO
531 2022-05-26 9:48   MSCU5278963 40GH TPS NO
532 2022-05-26 9:51 PARCIAL MSMU8926714 40GH TPS NO
533 2022-05-26 9:54   FBLU0042647 40GH TPS NO
534 2022-05-26 9:57   CARU9474077 40GH TPS NO
535 2022-05-26 10:00   FFAU1871750 40GH TPS NO
536 2022-05-26 10:03   TGHU8475904 40GH TPS NO
537 2022-05-26 10:06   TCNU1266710 40GH TPS NO
538 2022-05-26 10:09 RESELLADO TCNU7326720 40GH TPS NO
539 2022-05-26 10:12   GLDU7326052 40GH TPS NO
540 2022-05-26 10:15   TXGU6971594 40GH TPS NO
541 2022-05-26 10:18   MEDU8648570 40GH TPS NO
542 2022-05-26 10:21   TGHU9250482 40GH TPS NO
543 2022-05-26 10:24   TRHU6867370 40GH TPS NO
544 2022-05-26 10:27   TRLU8164857 40GH TPS NO
545 2022-05-26 10:30   TGBU5720755 40GH TPS NO
546 2022-05-26 10:33   TGHU6287847 40GH TPS NO
547 2022-05-26 10:36   MSMU6289237 40GH TPS NO
548 2022-05-26 10:39   TCNU7174437 40GH TPS NO
549 2022-05-26 10:42   TRIU9927394 40GH TPS NO
550 2022-05-26 10:45   MSMU6529615 40GH TPS NO
551 2022-05-26 10:48   TGBU7996850 40GH TPS NO
552 2022-05-26 10:51   TCNU8902413 40GH TPS NO
553 2022-05-26 10:54   MSDU7030305 40GH TPS NO
554 2022-05-26 10:57   TCNU5766289 40GH TPS NO
555 2022-05-26 11:00   MSMU5129717 40GH TPS NO
556 2022-05-26 11:03   TLLU7950608 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO 3RA PARTE ROT 22-0169\xA0 OP. 67637MAQ2
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
557 2022-05-25 17:27   SEGU9763276 40RH TPS NO
558 2022-05-25 17:30   MSCU7382719 40RH TPS NO
559 2022-05-25 17:33   CXRU1449497 40RH TPS NO
560 2022-05-25 17:36   TEMU9407712 40RH TPS NO
561 2022-05-25 17:39   MEDU9805312 40RH TPS NO
562 2022-05-25 17:42   TCNU8428639 40GH TPS NO
563 2022-05-25 17:45   MEDU7147212 40GH TPS NO
564 2022-05-25 17:48   FFAU3922693 40GH TPS NO
565 2022-05-25 17:51 PARCIAL FSCU7187870 40GH TPS NO
566 2022-05-25 17:54   MSMU7375432 40GH TPS NO
567 2022-05-25 17:57   MEDU7157930 40GH TPS NO
568 2022-05-25 18:00   BMOU4283385 40GH TPS NO
569 2022-05-25 18:03   TEMU6583153 40GH TPS NO
570 2022-05-25 18:06   TCNU3182774 40GH TPS NO
571 2022-05-25 18:09   MEDU7825285 40GH TPS NO
572 2022-05-25 18:12   MSMU8245897 40GH TPS NO
573 2022-05-25 18:15   MSMU5185027 40GH TPS NO
574 2022-05-25 18:18   DFSU6513004 40GH TPS NO
575 2022-05-25 18:21   MSDU7265402 40GH TPS NO
576 2022-05-25 18:24   MEDU4360610 40GH TPS NO
577 2022-05-25 18:27   FDCU0088120 40GH TPS NO
578 2022-05-25 18:30   MEDU7598598 40GH TPS NO
579 2022-05-25 18:33   MEDU7114800 40GH TPS NO
580 2022-05-25 18:36   TLLU4835299 40GH TPS NO
581 2022-05-25 18:39   CAIU7750689 40GH TPS NO
582 2022-05-25 18:42   MSMU7961958 40GH TPS NO
583 2022-05-25 18:45   TEMU7140376 40GH TPS NO
584 2022-05-25 18:48   MSDU7694840 40GH TPS NO
585 2022-05-25 18:51   MSMU5418094 40GH TPS NO
586 2022-05-25 18:54   TCNU8277194 40GH TPS NO
587 2022-05-25 18:57   MEDU7922618 40GH TPS NO
588 2022-05-25 19:00   MSDU5421492 40GH TPS NO
589 2022-05-25 19:03 PARCIAL CAIU9904269 40GH TPS NO
590 2022-05-25 19:06   MSDU8735970 40GH TPS NO
591 2022-05-25 19:09   TGCU5122079 40GH TPS NO
592 2022-05-25 19:12   MEDU4424397 40GH TPS NO
593 2022-05-25 19:15   MSDU5049214 40GH TPS NO
594 2022-05-25 20:15   CAIU7633830 40GH TPS NO
595 2022-05-25 20:18   MSMU7087225 40GH TPS NO
596 2022-05-25 20:21   CAIU4573933 40GH TPS NO
597 2022-05-25 20:24   TRHU7965679 40GH TPS NO
598 2022-05-25 20:27   MSDU5466542 40GH TPS NO
599 2022-05-25 20:30   BMOU6779754 40GH TPS NO
600 2022-05-25 20:33   FFAU2984387 40GH TPS NO
601 2022-05-25 20:36   MSMU7284081 40GH TPS NO
602 2022-05-25 20:39   MSMU8442197 40GH TPS NO
603 2022-05-25 20:42   MSDU8799629 40GH TPS NO
604 2022-05-25 20:45   MSMU5647830 40GH TPS NO
605 2022-05-25 20:48 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MSCU5256100 40GH TPS NO
606 2022-05-25 20:51   TGBU9875009 40GH TPS NO
607 2022-05-25 20:54   DFSU6519337 40GH TPS NO
608 2022-05-25 20:57   TGBU5567271 40GH TPS NO
609 2022-05-25 21:00   CXDU2162280 40GH TPS NO
610 2022-05-25 21:03   MSDU7159714 40GH TPS NO
611 2022-05-25 21:06   MSCU5415264 40GH TPS NO
612 2022-05-25 21:09   FSCU8115176 40GH TPS NO
613 2022-05-25 21:12   DFSU7792747 40GH TPS NO
614 2022-05-25 21:15   MSCU5306535 40GH TPS NO
615 2022-05-25 21:18   MSDU5710160 40GH TPS NO
616 2022-05-25 21:21   CAIU7169885 40GH TPS NO
617 2022-05-25 21:24   TCNU7868649 40GH TPS NO
618 2022-05-25 21:27   MSDU8154770 40GH TPS NO
619 2022-05-25 21:30 PARCIAL TGBU4822346 40GH TPS NO
620 2022-05-25 21:33   BMOU4661042 40GH TPS NO
621 2022-05-25 21:36   CAIU7578034 40GH TPS NO
622 2022-05-25 21:39   MSDU7950915 40GH TPS NO
623 2022-05-25 21:42   MSMU8596551 40GH TPS NO
624 2022-05-25 21:45   MSDU8267713 40GH TPS NO
625 2022-05-25 21:48   MEDU8027844 40GH TPS NO
626 2022-05-25 21:51   MSCU5418828 40GH TPS NO
627 2022-05-25 21:54   FFAU3849083 40GH TPS NO
628 2022-05-25 21:57   MSDU7794366 40GH TPS NO
629 2022-05-25 22:00   CAIU8446433 40GH TPS NO
630 2022-05-25 22:00   MSMU8932614 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
2DA PARTE MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67632 MAQ. 1
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
90 2022-05-24 17:00   MSDU7393390 40GH TPS NO
91 2022-05-24 17:03   MSDU7665142 40GH TPS NO
92 2022-05-24 17:06   FFAU4055874 40GH TPS NO
93 2022-05-24 17:09   MSDU8332207 40GH TPS NO
94 2022-05-24 17:12   TGCU5021330 40GH TPS NO
95 2022-05-24 17:15   MSCU5419001 40GH TPS NO
96 2022-05-24 17:18   MSCU5452611 40GH TPS NO
97 2022-05-24 17:21   FFAU2273943 40GH TPS NO
98 2022-05-24 17:24   MSDU5148388 40GH TPS NO
99 2022-05-24 17:27   TCNU5666335 40GH TPS NO
100 2022-05-24 17:30 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO TRHU7701552 40GH TPS NO
101 2022-05-24 17:33   MEDU8953491 40GH TPS NO
102 2022-05-24 17:36   MEDU7256790 40GH TPS NO
103 2022-05-24 17:39   TXGU5394543 40GH TPS NO
104 2022-05-24 17:42   SEGU6112516 40GH TPS NO
105 2022-05-24 17:45   TCNU2907758 40GH TPS NO
106 2022-05-24 17:48   MSMU8465525 40GH TPS NO
107 2022-05-24 17:51   TCNU7329776 40GH TPS NO
108 2022-05-24 17:54   CAIU9835851 40GH TPS NO
109 2022-05-24 17:57   TCNU1414280 40GH TPS NO
110 2022-05-24 18:00   FFAU3828481 40GH TPS NO
111 2022-05-24 18:03   MSMU6332061 40GH TPS NO
112 2022-05-24 18:06   MSMU6527633 40GH TPS NO
113 2022-05-24 18:09   FFAU3911739 40GH TPS NO
114 2022-05-24 18:12   TRHU6234200 40GH TPS NO
115 2022-05-24 18:15   MEDU8151710 40GH TPS NO
116 2022-05-24 18:18   INKU6415080 40GH TPS NO
117 2022-05-24 18:21   MSDU8084986 40GH TPS NO
118 2022-05-24 18:24   TGBU5460431 40GH TPS NO
119 2022-05-24 18:27   FSCU8004790 40GH TPS NO
120 2022-05-24 18:30   FFAU3516879 40GH TPS NO
121 2022-05-24 18:33   CLHU8307720 40GH TPS NO
122 2022-05-24 18:36   CAIU8760357 40GH TPS NO
123 2022-05-24 18:39   MSMU5669778 40GH TPS NO
124 2022-05-24 18:42   DFSU7268508 40GH TPS NO
125 2022-05-24 18:45   FSCU6327345 40GH TPS NO
126 2022-05-24 18:48   TGBU5986827 40GH TPS NO
127 2022-05-24 18:51   TCNU1300883 40GH TPS NO
128 2022-05-24 18:54   CAIU4605590 40GH TPS NO
129 2022-05-24 18:57   MSMU5396800 40GH TPS NO
130 2022-05-24 19:00   MSDU7870764 40GH TPS NO
131 2022-05-24 19:03   FFAU3990065 40GH TPS NO
132 2022-05-24 19:06   TRHU8536703 40GH TPS NO
133 2022-05-24 19:09   MEDU4183601 40GP TPS NO
134 2022-05-24 19:12   MSCU5808050 40GP TPS NO
135 2022-05-24 19:15   TTNU5656900 40GP TPS NO
136 2022-05-24 20:15   AXIU1615984 40GH TPS NO
137 2022-05-24 20:18   MSMU7617829 40GH TPS NO
138 2022-05-24 20:21   MSCU7620000 40GH TPS NO
139 2022-05-24 20:24   DRYU9042777 40GH TPS NO
140 2022-05-24 20:27   MSMU8746292 40GH TPS NO
141 2022-05-24 20:30   CAIU4741889 40GH TPS NO
142 2022-05-24 20:33   INKU6573510 40GH TPS NO
143 2022-05-24 20:36   TCNU6996542 40GH TPS NO
144 2022-05-24 20:39   FFAU2510156 40GH TPS NO
145 2022-05-24 20:42   MSMU7463831 40GH TPS NO
146 2022-05-24 20:45   BMOU5923086 40GH TPS NO
147 2022-05-24 20:48   TEMU8397100 40GH TPS NO
148 2022-05-24 20:51   MSCU5301549 40GH TPS NO
149 2022-05-24 20:54   TGCU5015785 40GH TPS NO
150 2022-05-24 20:57   MSMU5697445 40GH TPS NO
151 2022-05-24 21:00   TCLU8016634 40GH TPS NO
152 2022-05-24 21:03   TLLU7551022 40GH TPS NO
153 2022-05-24 21:06   TRHU7579676 40GH TPS NO
154 2022-05-24 21:09 SELLO DIFERENTE AL MANIFESTADO MSMU7942808 40GH TPS NO
155 2022-05-24 21:12   MSDU8915143 40GH TPS NO
156 2022-05-24 21:15   MEDU4251429 40GH TPS NO
157 2022-05-24 21:18   TRHU6458474 40GH TPS NO
158 2022-05-24 21:21   CAAU5910960 40GH TPS NO
159 2022-05-24 21:24   MEDU4957673 40GH TPS NO
160 2022-05-24 21:27   FFAU3899211 40GH TPS NO
161 2022-05-24 21:30   MSDU8778101 40GH TPS NO
162 2022-05-24 21:33   MSDU7963471 40GH TPS NO
163 2022-05-24 21:36   MSMU8217180 40GH TPS NO
164 2022-05-24 21:39   TRHU8062630 40GH TPS NO
165 2022-05-24 21:42   MSMU7695760 40GH TPS NO
166 2022-05-24 21:45   BEAU5687746 40GH TPS NO
167 2022-05-24 21:48   TCLU8176735 40GH TPS NO
168 2022-05-24 21:51   MSCU5479248 40GH TPS NO
169 2022-05-24 21:54   MEDU7259608 40GH TPS NO
170 2022-05-24 21:57   TCLU1630682 40GH TPS NO
171 2022-05-24 22:00   TRHU5131996 40GH TPS NO
172 2022-05-24 23:15   MEDU2523317 20GP TPS SI
173 2022-05-24 23:18 PARCIAL MSDU8646614 40GH TPS SI
174 2022-05-24 23:21   MEDU7589301 40GH TPS SI
175 2022-05-24 23:24   MSCU5192427 40GH TPS SI
176 2022-05-24 23:27   TCNU3287060 40GH TPS SI
177 2022-05-24 23:30 PARCIAL BMOU6877299 40GH TPS SI
178 2022-05-24 23:33 PARCIAL CAAU5828553 40GH TPS SI
179 2022-05-24 23:36   BMOU5976682 40GH TPS SI
180 2022-05-24 23:39   MSCU5739031 40GP TPS SI
181 2022-05-24 23:42   MSCU5115523 40GH TPS SI
182 2022-05-24 23:45 PARCIAL TXGU7019177 40GH TPS SI
183 2022-05-24 23:48 PARCIAL TCKU9584415 40GH TPS SI
184 2022-05-24 23:51   FFAU3008862 40GH TPS SI
185 2022-05-24 23:54   TCNU6017304 40GH TPS SI
186 2022-05-24 23:57   MSMU5549453 40GH TPS SI
187 2022-05-25 0:01   MSMU6083185 40GH TPS SI
188 2022-05-25 0:04   MSDU7286560 40GH TPS SI
189 2022-05-25 8:30   MEDU8458754 40GH TPS NO
190 2022-05-25 8:33   MEDU8876409 40GH TPS NO
191 2022-05-25 8:36   MSMU8738764 40GH TPS NO
192 2022-05-25 8:39   MSDU5647577 40GH TPS NO
193 2022-05-25 8:42   MSMU7185411 40GH TPS NO
194 2022-05-25 8:45   CRSU9181159 40GH TPS NO
195 2022-05-25 8:48   MSMU6107100 40GH TPS NO
196 2022-05-25 8:51   DFSU6309264 40GH TPS NO
197 2022-05-25 8:54   FFAU3932937 40GH TPS NO
198 2022-05-25 8:57   MEDU7098709 40GH TPS NO
199 2022-05-25 9:00   GESU6149763 40GH TPS NO
200 2022-05-25 9:03   MSMU8992017 40GH TPS NO
201 2022-05-25 9:06   MEDU8674310 40GH TPS NO
202 2022-05-25 9:09   MSMU5150648 40GH TPS NO
203 2022-05-25 9:12   MEDU8457336 40GH TPS NO
204 2022-05-25 9:15   SEGU4716651 40GH TPS NO
205 2022-05-25 9:18   TCNU8918220 40GH TPS NO
206 2022-05-25 9:21   MSDU7845191 40GH TPS NO
207 2022-05-25 9:24   MSDU8165558 40GH TPS NO
208 2022-05-25 9:27   MEDU8468264 40GH TPS NO
209 2022-05-25 9:30   TRHU6914506 40GH TPS NO
210 2022-05-25 9:33   CAIU8828483 40GH TPS NO
211 2022-05-25 9:36   FCIU8648345 40GH TPS NO
212 2022-05-25 9:39   MEDU8879141 40GH TPS NO
213 2022-05-25 9:42   MSMU8687836 40GH TPS NO
214 2022-05-25 9:45   MSDU5588181 40GH TPS NO
215 2022-05-25 9:48   MSMU6858610 40GH TPS NO
216 2022-05-25 9:51   MEDU4978953 40GH TPS NO
217 2022-05-25 9:54   FSCU7194490 40GH TPS NO
218 2022-05-25 9:57   CAIU9949617 40GH TPS NO
219 2022-05-25 10:00   MEDU7803500 40GH TPS NO
220 2022-05-25 10:03   CAAU5916438 40GH TPS NO
221 2022-05-25 10:06   MEDU7621213 40GH TPS NO
222 2022-05-25 10:09   BMOU4249626 40GH TPS NO
223 2022-05-25 10:12   FFAU1243590 40GH TPS NO
224 2022-05-25 10:15   FSCU8965185 40GH TPS NO
225 2022-05-25 10:18   MEDU4079813 40GP TPS NO
226 2022-05-25 10:21   TCNU2804580 40GH TPS NO
227 2022-05-25 10:24   TCLU7721310 40GH TPS NO
228 2022-05-25 10:27   TCLU4938386 40GH TPS NO
229 2022-05-25 10:30   TGBU4804358 40GH TPS NO
230 2022-05-25 10:33   TRHU6228928 40GH TPS NO
231 2022-05-25 10:36   MEDU9394361 40GH TPS NO
232 2022-05-25 10:39   MSMU6891624 40GH TPS NO
233 2022-05-25 10:42   MSDU5284384 40GH TPS NO
234 2022-05-25 10:45   FFAU1361438 40GH TPS NO
235 2022-05-25 10:48   MSMU7631914 40GH TPS NO
236 2022-05-25 10:51   MSDU7222268 40GH TPS NO
237 2022-05-25 10:54   MEDU2791900 20GP TPS NO
238 2022-05-25 10:57   TGBU3531900 20GP TPS NO
239 2022-05-25 11:00   MEDU6684135 20GP TPS NO
240 2022-05-25 11:03   MEDU3524112 20GP TPS NO
241 2022-05-25 11:06   GLDU5704209 20GP TPS NO
242 2022-05-25 11:09   MEDU1704727 20GP TPS NO
243 2022-05-25 11:12   TGHU2507100 20GP TPS NO
244 2022-05-25 11:15   FBIU0520000 20GP TPS NO
245 2022-05-25 11:18   XINU1418552 20GP TPS NO
246 2022-05-25 11:21   GESU3054690 20GP TPS NO
247 2022-05-25 11:24   TCKU1180485 20GP TPS NO
248 2022-05-25 11:27   BMOU2124698 20GP TPS NO
249 2022-05-25 11:30   MEDU2827984 20GP TPS NO
250 2022-05-25 11:33   PGXU2000375 20GP TPS NO
251 2022-05-25 11:36   TGHU0359472 20GP TPS NO
252 2022-05-25 11:39   FTAU1485713 20GP TPS NO
253 2022-05-25 11:42   MEDU1998093 20GP TPS NO
254 2022-05-25 11:45   MEDU2852903 20GP TPS NO
255 2022-05-25 11:48   UETU2592066 20GP TPS NO
256 2022-05-25 11:51   TRHU1596038 20GP TPS NO
257 2022-05-25 11:54   TCKU1290651 20GP TPS NO
258 2022-05-25 11:57   MSCU3240423 20GP TPS NO
259 2022-05-25 12:00   FCIU5612251 20GP TPS NO
260 2022-05-25 12:03   MEDU1160177 20GP TPS NO
261 2022-05-25 12:06   TEMU2045186 20GP TPS NO
262 2022-05-25 12:09   MSDU2525071 20GP TPS NO
263 2022-05-25 12:12   TLLU3412245 20GP TPS NO
264 2022-05-25 12:15   MSDU2473527 20GP TPS NO
265 2022-05-25 13:15   FTAU1282974 20GP TPS NO
266 2022-05-25 13:18   FBIU0520525 20GP TPS NO
267 2022-05-25 13:21   FBIU0459913 20GP TPS NO
268 2022-05-25 13:24   FBIU0368813 20GP TPS NO
269 2022-05-25 13:27   FCIU4010521 20GP TPS NO
270 2022-05-25 13:30   MEDU5389855 20GP TPS NO
271 2022-05-25 13:33   FBIU0249455 20GP TPS NO
272 2022-05-25 13:36   FCIU4659830 20GP TPS NO
273 2022-05-25 13:39   MSCU6377003 20GP TPS NO
274 2022-05-25 13:42   TRHU1825561 20GP TPS NO
275 2022-05-25 13:45   TEMU1191930 20GP TPS NO
276 2022-05-25 13:48   MEDU5272658 20GP TPS NO
277 2022-05-25 13:51   MEDU5186544 20GP TPS NO
278 2022-05-25 13:54   MEDU6723822 20GP TPS NO
279 2022-05-25 13:57   TGBU3554188 20GP TPS NO
280 2022-05-25 14:00   DFSU2222253 20GP TPS NO
281 2022-05-25 14:03   MEDU2890170 20GP TPS NO
282 2022-05-25 14:06   MAGU2384722 20GP TPS NO
283 2022-05-25 14:09   MEDU1470526 20GP TPS NO
284 2022-05-25 14:12   CXDU1983445 20GP TPS NO
285 2022-05-25 14:15   MSDU1596738 20GP TPS NO
286 2022-05-25 14:18   TGHU0277245 20GP TPS NO
287 2022-05-25 14:21   MEDU5196990 20GP TPS NO
288 2022-05-25 14:24   SEGU2796323 20GP TPS NO
289 2022-05-25 14:27   MSDU1929253 20GP TPS NO
290 2022-05-25 14:30   FCIU3798487 20GP TPS NO
291 2022-05-25 14:33   MEDU3595543 20GP TPS NO
292 2022-05-25 14:36   MEDU3098589 20GP TPS NO
293 2022-05-25 14:39   TCLU2147010 20GP TPS NO
294 2022-05-25 14:42   MSDU2608176 20GP TPS NO
295 2022-05-25 14:45   MEDU3358407 20GP TPS NO
296 2022-05-25 14:48   CAXU6402206 20GP TPS NO
297 2022-05-25 14:51   MEDU6033792 20GP TPS NO
298 2022-05-25 14:54   DFSU2908310 20GP TPS NO
299 2022-05-25 14:57   MEDU6654280 20GP TPS NO
300 2022-05-25 15:00   MEDU3124121 20GP TPS NO
301 2022-05-25 16:00   MSDU1820832 20GP TPS NO
302 2022-05-25 16:03   CXDU2080264 20GP TPS NO
303 2022-05-25 16:06   CAIU3177310 20GP TPS NO
304 2022-05-25 16:09   MSMU1496139 20GP TPS NO
305 2022-05-25 16:12   CXDU2046193 20GP TPS NO
306 2022-05-25 16:15   MEDU2021730 20GP TPS NO
307 2022-05-25 16:18   UETU2643456 20GP TPS NO
308 2022-05-25 16:21   CAXU2411869 20GP TPS NO
309 2022-05-25 16:24   MSDU1287908 20GP TPS NO
310 2022-05-25 16:27   TEMU5107281 20GP TPS NO
311 2022-05-25 16:30   DFSU1485131 20GP TPS NO
312 2022-05-25 16:33   MSMU1257052 20GP TPS NO
313 2022-05-25 16:36   TEMU2145523 20GP TPS NO
314 2022-05-25 16:39   MEDU2530065 20GP TPS NO
315 2022-05-25 16:42   MSDU1592820 20GP TPS NO
316 2022-05-25 16:45   MSDU1049828 20GP TPS NO
317 2022-05-25 16:48   MEDU3889701 20GP TPS NO
318 2022-05-25 16:51   GLDU9648870 20GP TPS NO
319 2022-05-25 16:54   TEMU0055713 20GP TPS NO
320 2022-05-25 16:57   MSDU2457167 20GP TPS NO
321 2022-05-25 17:00   GLDU3457429 20GP TPS NO
322 2022-05-25 17:03   FTAU1231431 20GP TPS NO
323 2022-05-25 17:06   GLDU3958884 20GP TPS NO
324 2022-05-25 17:09   MSDU2846908 20GP TPS NO
325 2022-05-25 17:12   TEMU1373534 20GP TPS NO
326 2022-05-25 17:15 PARCIAL TLLU2346112 20GP TPS NO
327 2022-05-25 17:18   CAIU2824768 20GP TPS NO
328 2022-05-25 17:21   MEDU6006890 20GP TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP. 67632 MAQ.2
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
329 2022-05-24 17:00   FCIU8347444 40GH TPS NO
330 2022-05-24 17:03   FCIU8418424 40GH TPS NO
331 2022-05-24 17:06   MSDU4022899 40GP TPS NO
332 2022-05-24 17:09   MEDU4165130 40GP TPS NO
333 2022-05-24 17:12   MSCU4802130 40GP TPS NO
334 2022-05-24 17:15   MEDU9443717 40GH TPS NO
335 2022-05-24 17:18   AMFU8454600 40GH TPS NO
336 2022-05-24 17:21   MSDU7959147 40GH TPS NO
337 2022-05-24 17:24   MEDU8461193 40GH TPS NO
338 2022-05-24 17:27   MSDU7023250 40GH TPS NO
339 2022-05-24 17:30   FSCU8347103 40GH TPS NO
340 2022-05-24 17:33   CRXU9855047 40GH TPS NO
341 2022-05-24 17:36   MEDU8524270 40GH TPS NO
342 2022-05-24 17:39   MEDU9490642 40GH TPS NO
343 2022-05-24 17:42   TEMU8298345 40GH TPS NO
344 2022-05-24 17:45   FFAU1941077 40GH TPS NO
345 2022-05-24 17:48   MSDU8319170 40GH TPS NO
346 2022-05-24 17:51   CAIU7126203 40GH TPS NO
347 2022-05-24 17:54   TRHU7506767 40GH TPS NO
348 2022-05-24 17:57   CAAU5538111 40GH TPS NO
349 2022-05-24 18:00   MSDU7367390 40GH TPS NO
350 2022-05-24 18:03   MSMU7975870 40GH TPS NO
351 2022-05-24 18:06   CAAU5831198 40GH TPS NO
352 2022-05-24 18:09   FFAU2629823 40GH TPS NO
353 2022-05-24 18:12   MSCU4968922 40GH TPS NO
354 2022-05-24 18:15   MSMU8530127 40GH TPS NO
355 2022-05-24 18:18   FDCU0100442 40GH TPS NO
356 2022-05-24 18:21   MSMU5185198 40GH TPS NO
357 2022-05-24 18:24   TRHU7618453 40GH TPS NO
358 2022-05-24 18:27   FFAU3075773 40GH TPS NO
359 2022-05-24 18:30   SEGU6809814 40GH TPS NO
360 2022-05-24 18:33   GLDU0794811 40GH TPS NO
361 2022-05-24 18:36   TRHU8498100 40GH TPS NO
362 2022-05-24 18:39   TGBU7493835 40GH TPS NO
363 2022-05-24 18:42   TLLU5171785 40GH TPS NO
364 2022-05-24 18:45   FFAU2006675 40GH TPS NO
365 2022-05-24 18:48   TCNU8847851 40GH TPS NO
366 2022-05-24 18:51   MSDU7673512 40GH TPS NO
367 2022-05-24 18:54   MSMU7817426 40GH TPS NO
368 2022-05-24 18:57   MSMU5985272 40GH TPS NO
369 2022-05-24 19:00   MSMU6397627 40GH TPS NO
370 2022-05-24 19:03   MSMU7377991 40GH TPS NO
371 2022-05-24 19:06   FSCU7191269 40GH TPS NO
372 2022-05-24 19:09   TGHU9568961 40GH TPS NO
373 2022-05-24 19:12   MSMU5431687 40GH TPS NO
374 2022-05-24 19:15   MEDU7035676 40GH TPS NO
375 2022-05-24 20:15   TCLU5641330 40GH TPS NO
376 2022-05-24 20:18   MEDU7940904 40GH TPS NO
377 2022-05-24 20:21   MSMU7709735 40GH TPS NO
378 2022-05-24 20:24 PARCIAL MEDU8365008 40GH TPS NO
379 2022-05-24 20:27   BEAU4238205 40GH TPS NO
380 2022-05-24 20:30   MSDU5791922 40GH TPS NO
381 2022-05-24 20:33   TGBU5619098 40GH TPS NO
382 2022-05-24 20:36   TGBU8977665 40GH TPS NO
383 2022-05-24 20:39   CXDU2138290 40GH TPS NO
384 2022-05-24 20:42   CAIU7580047 40GH TPS NO
385 2022-05-24 20:45   GESU5989527 40GH TPS NO
386 2022-05-24 20:48   MSDU8003330 40GH TPS NO
387 2022-05-24 20:51   MSMU5369810 40GH TPS NO
388 2022-05-24 20:54   MSDU8214499 40GH TPS NO
389 2022-05-24 20:57   TCNU5461320 40GH TPS NO
390 2022-05-24 21:00   MEDU8667409 40GH TPS NO
391 2022-05-24 21:03   DFSU6207750 40GH TPS NO
392 2022-05-24 21:06   FFAU2535977 40GH TPS NO
393 2022-05-24 21:09 PARCIAL TRHU7346036 40GH TPS NO
394 2022-05-24 21:12   MSCU7638441 40GH TPS NO
395 2022-05-24 21:15   MSCU9523098 40GH TPS NO
396 2022-05-24 21:18   FFAU1931130 40GH TPS NO
397 2022-05-24 21:21   TXGU5385140 40GH TPS NO
398 2022-05-24 21:24   CAIU4739069 40GH TPS NO
399 2022-05-24 21:27   MSCU4392740 40GP TPS NO
400 2022-05-24 21:30   MSCU5629121 40GP TPS NO
401 2022-05-24 21:33   MSMU7264763 40GH TPS NO
402 2022-05-24 21:36   MSDU5615944 40GH TPS NO
403 2022-05-24 21:39   CAIU4500897 40GH TPS NO
404 2022-05-24 21:42   TXGU5522557 40GH TPS NO
405 2022-05-24 21:45   MEDU7858416 40GH TPS NO
406 2022-05-24 21:48   MEDU4728044 40GH TPS NO
407 2022-05-24 21:51   FFAU1723368 40GH TPS NO
408 2022-05-24 21:54   MSDU5544537 40GH TPS NO
409 2022-05-24 21:57   TGHU5090540 40GP TPS NO
410 2022-05-24 22:00   FFAU2501196 40GH TPS NO
411 2022-05-25 8:30   TCLU7732932 40GH TPS NO
412 2022-05-25 8:33   FFAU4092142 40GH TPS NO
413 2022-05-25 8:36   MSMU6007267 40GH TPS NO
414 2022-05-25 8:39   TCLU7784113 40GH TPS NO
415 2022-05-25 8:42   MSCU5448972 40GH TPS NO
416 2022-05-25 8:45   TCNU3711800 40GH TPS NO
417 2022-05-25 8:48   MSMU6607050 40GH TPS NO
418 2022-05-25 8:51   INKU2250417 40GH TPS NO
419 2022-05-25 8:54   TCNU7740869 40GH TPS NO
420 2022-05-25 8:57   FFAU4088672 40GH TPS NO
421 2022-05-25 9:00 PARCIAL FFAU2262234 40GH TPS NO
422 2022-05-25 9:03   MSMU5847843 40GH TPS NO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTO DIFERIDO
MN MSC AINO ROT 22-0169\xA0 OP67630
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
1 2022-05-24 8:30   SZLU9577043 40RH TPS NO
2 2022-05-24 8:33   TRIU8788740 40RH TPS NO
3 2022-05-24 8:36   OTPU6431407 40RH TPS NO
4 2022-05-24 8:39   OTPU6428213 40RH TPS NO
5 2022-05-24 8:42   TRLU1671464 40RH TPS NO
6 2022-05-24 8:45   TRIU8044076 40RH TPS NO
7 2022-05-24 8:48   MEDU9340128 40RH TPS NO
8 2022-05-24 8:51   TEMU9152340 40RH TPS NO
9 2022-05-24 8:54   CRLU1241678 40RH TPS NO
10 2022-05-24 8:57   TRIU8191781 40RH TPS NO
11 2022-05-24 9:00   GESU9542413 40RH TPS NO
12 2022-05-24 9:03   TEMU9673029 40RH TPS NO
13 2022-05-24 9:06   CRXU9027870 40GH TPS NO
14 2022-05-24 9:09   MEDU7130858 40GH TPS NO
15 2022-05-24 9:12   MSMU7012252 40GH TPS NO
16 2022-05-24 9:15   TGBU5480660 40GH TPS NO
17 2022-05-24 9:18   TGBU9753187 40GH TPS NO
18 2022-05-24 9:21   MSMU5493014 40GH TPS NO
19 2022-05-24 9:24   MSCU5273452 40GH TPS NO
20 2022-05-24 9:27   FSCU6778349 40GH TPS NO
21 2022-05-24 9:30   MSMU7162890 40GH TPS NO
22 2022-05-24 9:33   TCLU5483888 40GH TPS NO
23 2022-05-24 9:36   TGHU6782028 40GH TPS NO
24 2022-05-24 9:39   TRLU9483210 40GP TPS NO
25 2022-05-24 9:42   BEAU5724006 40GH TPS NO
26 2022-05-24 9:45   MSMU7177294 40GH TPS NO
27 2022-05-24 9:48   FDCU0069178 40GH TPS NO
28 2022-05-24 9:51   TGBU5635205 40GH TPS NO
29 2022-05-24 9:54   FBLU0003790 40GH TPS NO
30 2022-05-24 9:57 PARCIAL TGHU6411285 40GH TPS NO
31 2022-05-24 10:00   CAAU5618829 40GH TPS NO
32 2022-05-24 10:03   TCLU7738484 40GH TPS NO
33 2022-05-24 10:06   TRHU7919204 40GH TPS NO
34 2022-05-24 10:09   MSDU7741828 40GH TPS NO
35 2022-05-24 10:12   MSCU5327672 40GH TPS NO
36 2022-05-24 10:15   MSMU4300091 40GH TPS NO
37 2022-05-24 10:18   BMOU5886505 40GH TPS NO
38 2022-05-24 10:21   MSCU5125368 40GH TPS NO
39 2022-05-24 10:24   MSCU4582740 40GP TPS NO
40 2022-05-24 10:27   TLLU5189212 40GH TPS NO
41 2022-05-24 10:30   MEDU4884068 40GH TPS NO
42 2022-05-24 10:33   MSDU5528454 40GH TPS NO
43 2022-05-24 10:36   MSCU5183404 40GH TPS NO
44 2022-05-24 10:39   MEDU8351703 40GH TPS NO
45 2022-05-24 10:42   FFAU3521181 40GH TPS NO
46 2022-05-24 10:45   MSDU4351446 40GP TPS NO
47 2022-05-24 10:48   CAIU4870910 40GH TPS NO
48 2022-05-24 10:51   FCIU7364149 40GH TPS NO
49 2022-05-24 10:54   MEDU4852076 40GH TPS NO
50 2022-05-24 10:57   MSMU5921350 40GH TPS NO
51 2022-05-24 11:00   GESU6661213 40GP TPS NO
52 2022-05-24 11:03   MEDU7071333 40GH TPS NO
53 2022-05-24 11:06   MSMU6168929 40GH TPS NO
54 2022-05-24 11:09   MEDU9446790 40GH TPS NO
55 2022-05-24 11:12   TGBU4595900 40GH TPS NO
56 2022-05-24 11:15   TRHU8553130 40GH TPS NO
57 2022-05-24 11:18   MSDU7356400 40GH TPS NO
58 2022-05-24 11:21   FFAU2131717 40GH TPS NO
59 2022-05-24 11:24   TRHU5569853 40GH TPS NO
60 2022-05-24 11:27   INKU6699026 40GH TPS NO
61 2022-05-24 11:30   TTNU4642645 40GH TPS NO
62 2022-05-24 11:33   TCLU7044396 40UT TPS NO
63 2022-05-24 11:36   MSCU4557074 40UT TPS NO
64 2022-05-24 11:39   MSCU4529684 40UT TPS NO
65 2022-05-24 11:42   TCLU7099640 40UT TPS NO
66 2022-05-24 11:45   MSCU4536718 40UT TPS NO
67 2022-05-24 11:48   MSCU4531402 40UT TPS NO
68 2022-05-24 11:51   TCLU7048220 40UT TPS NO
69 2022-05-24 11:54   MEDU4729354 40GH TPS NO
70 2022-05-24 11:57   CARU9985117 40GH TPS NO
71 2022-05-24 12:00   MSDU5685432 40GH TPS NO
72 2022-05-24 12:03   TRHU6847814 40GH TPS NO
73 2022-05-24 12:06   MSDU8562283 40GH TPS NO
74 2022-05-24 12:09   MSMU6712020 40GH TPS NO
75 2022-05-24 12:12   FFAU1947460 40GH TPS NO
76 2022-05-24 12:15   MSMU7126640 40GH TPS NO
77 2022-05-24 13:15   MSMU6241700 40GH TPS NO
78 2022-05-24 13:18   MSDU8988073 40GH TPS NO
79 2022-05-24 13:21   FSCU4762596 40GP TPS NO
80 2022-05-24 13:24   MSMU7685470 40GH TPS NO
81 2022-05-24 13:27   TRHU7433486 40GH TPS NO
82 2022-05-24 13:30   GESU6247456 40GH TPS NO
83 2022-05-24 13:33   MEDU8874113 40GH TPS NO
84 2022-05-24 13:36   BEAU4230539 40GH TPS NO
85 2022-05-24 13:39   MSDU7955820 40GH TPS NO
86 2022-05-24 13:42   FFAU2393384 40GH TPS NO
87 2022-05-24 13:45   MEDU7687490 40GH TPS NO
88 2022-05-24 13:48   FFAU1688518 40GH TPS NO
89 2022-05-24 13:51   MSMU5321801 40GH TPS NO
Descargar archivo

Contenedores cambio de condición

Contenedores cambio de condición

CAMBIO DE CONDICION
MN CORCOVADO ROT 22-0116
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCLU2121484 20GP TPS INDIRECTO NO
2 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO BMOU6774475 40GH TPS INDIRECTO NO
3 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TEMU9143498 40RH TPS INDIRECTO NO
4 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO HLBU1604150 40GH TPS INDIRECTO NO
5 16.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO HLBU3102675 40GH TPS INDIRECTO NO
CAMBIO DE CONDICION
MN SAFMARINE BENGUELA ROT 22-0122
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO GCXU5732500 40GH TPS INDIRECTO NO
2 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU5809239 40GH TPS INDIRECTO NO
3 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU4206613 40GH TPS INDIRECTO NO
4 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TRHU1276501 20GP TPS INDIRECTO NO
5 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MSKU8488880 40GH TPS INDIRECTO NO
6 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCLU5646650 40GH TPS INDIRECTO NO
7 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO TCKU7647767 40GH TPS INDIRECTO NO
8 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU3036960 40GH TPS INDIRECTO NO
9 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU3397024 40GH TPS INDIRECTO NO
10 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO GESU5327475 40GH TPS INDIRECTO NO
11 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRSU4557259 40GH TPS INDIRECTO NO
12 14.05.2022 CAMBIO DE CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO DIFERIDO MRKU3812402 40GH TPS INDIRECTO NO
CAMBIO DE CONDICION
MN MAERSK BATAM ROT 22-0103
N\xB0 FECHA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM CONDICION IMO
1 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO BEAU5224675 40GH TPS INDIRECTO NO
2 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAAU6051323 40GH TPS INDIRECTO NO
3 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAAU6273188 40GH TPS INDIRECTO NO
4 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CAIU8721643 40GH TPS INDIRECTO NO
5 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO CIPU5123324 40GH TPS INDIRECTO NO
6 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO GCXU5795812 40GH TPS INDIRECTO NO
7 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO HASU4454646 40GH TPS INDIRECTO NO
8 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MIEU0012767 40GH TPS INDIRECTO NO
9 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2547705 40GH TPS INDIRECTO NO
10 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2607110 40GH TPS INDIRECTO NO
11 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU2880660 40GH TPS INDIRECTO NO
12 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU3567619 40GH TPS INDIRECTO NO
13 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU3827296 40GH TPS INDIRECTO NO
14 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU4005046 40GH TPS INDIRECTO NO
15 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRKU4007033 40GH TPS INDIRECTO NO
16 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU3968173 40GH TPS INDIRECTO NO
17 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU4016104 40GH TPS INDIRECTO NO
18 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU4900645 40GH TPS INDIRECTO NO
19 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU5940895 40GH TPS INDIRECTO NO
20 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MRSU6033348 40GH TPS INDIRECTO NO
21 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU0148565 40GH TPS INDIRECTO NO
22 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU0749801 40GH TPS INDIRECTO NO
23 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU1094838 40GH TPS INDIRECTO NO
24 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO MSKU1894337 40GH TPS INDIRECTO NO
25 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO SEKU4450946 40GH TPS INDIRECTO NO
26 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO SUDU8970875 40GH TPS INDIRECTO NO
27 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TCLU0706696 20GP TPS INDIRECTO NO
28 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TCNU6295590 40GH TPS INDIRECTO NO
29 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU4758615 40GH TPS INDIRECTO NO
30 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU6765927 40GH TPS INDIRECTO NO
31 10-05-2022 CAMBIO CONDICION POR NO RETIRO DIRECTO TRHU7549732 40GH TPS INDIRECTO NO
Descargar archivo